Khắc chế Thresh
D
Sup

Khắc chế Thresh

Đọa Đầy
Án Tử
Q
Con Đường Tăm Tối
W
Lưỡi Hái Xoáy
E
Đóng Hộp
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
19/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pros counter picked Thresh

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
YuumiThresh
80%
8/2
585358-9.8
SennaThresh
64.3%
9/5
503128-10.2
Renata GlascThresh
59.4%
19/13
238-11-10.6
PykeThresh
53.8%
7/6
7292310.2
RakanThresh
50%
8/8
51-26-0.7
NautilusThresh
42.9%
6/8
-85-167-0.6
KarmaThresh
38.5%
5/8
565103-8.8
SingedThresh
100%
1/0
295-413
JannaThresh
100%
2/0
637349-5
TaricThresh
100%
2/0
715477.5

Pros played as Thresh

ProVSTỉ lệ thắng
T/T
± Vàng @ 10 ± XP @ 10 ± Creeps @ 10
ThreshKarma
83.3%
10/2
-22199.3
ThreshRakan
80%
8/2
25621.2
ThreshBard
75%
15/5
66709.4
ThreshNami
66.7%
10/5
17523112.7
ThreshYuumi
63.6%
7/4
-116-2910.8
ThreshBraum
60%
6/4
-144-294-0.1
ThreshJanna
58.8%
10/7
11235410.1
ThreshSenna
54.5%
6/5
-6685711.7
ThreshRenata Glasc
38.1%
8/13
-252-2158.3
ThreshNautilus
36.8%
7/12
2171640.8

Kết quả lane

Renata Glasc
Renata Glasc
21 đã chơi với
5/11/5
Thắng/Thua/D
23.8%
Tỉ lệ thắng
Bard
Bard
20 đã chơi với
14/1/5
Thắng/Thua/D
70%
Tỉ lệ thắng
Nautilus
Nautilus
19 đã chơi với
11/5/3
Thắng/Thua/D
57.9%
Tỉ lệ thắng
Janna
Janna
17 đã chơi với
10/4/3
Thắng/Thua/D
58.8%
Tỉ lệ thắng
Nami
Nami
15 đã chơi với
8/4/3
Thắng/Thua/D
53.3%
Tỉ lệ thắng
Karma
Karma
12 đã chơi với
7/3/2
Thắng/Thua/D
58.3%
Tỉ lệ thắng
Senna
Senna
11 đã chơi với
5/5/1
Thắng/Thua/D
45.5%
Tỉ lệ thắng
Yuumi
Yuumi
11 đã chơi với
3/4/4
Thắng/Thua/D
27.3%
Tỉ lệ thắng
Braum
Braum
10 đã chơi với
3/7/0
Thắng/Thua/D
30%
Tỉ lệ thắng
Rakan
Rakan
10 đã chơi với
6/1/3
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng