Bảng Ngọc Orianna
C
Mid

Bảng Ngọc Orianna

Lên Dây Cót
Lệnh: Tấn Công
Q
Lệnh: Phát Sóng
W
Lệnh: Bảo Vệ
E
Lệnh: Sóng Âm
R
Pháp Sư
Pháp Sư
6/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Orianna Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
77%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
23%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
86%
Mau Lẹ
10%
Tập Trung Tuyệt Đối
4%
Thiêu Rụi
84%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
16%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
12%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
2%
Giao Hàng Bánh Quy
93%
Thấu Thị Vũ Trụ
77%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
14%
Offense
1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
16%
Flex
81%
81%
57