Bảng Ngọc Orianna
D
Mid

Bảng Ngọc Orianna

Lên Dây Cót
Lệnh: Tấn Công
Q
Lệnh: Phát Sóng
W
Lệnh: Bảo Vệ
E
Lệnh: Sóng Âm
R
Pháp Sư
Pháp Sư
20/24
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Orianna Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
14%
Thiên Thạch Bí Ẩn
<1%
Tăng Tốc Pha
86%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
78%
Mau Lẹ
5%
Tập Trung Tuyệt Đối
18%
Thiêu Rụi
84%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
16%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
13%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
59%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
28%
Offense
13%
Offense
85%
Offense
2%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
32%
Flex
65%
95%
125