Bảng Ngọc Orianna
D
Mid

Bảng Ngọc Orianna

Lên Dây Cót
Lệnh: Tấn Công
Q
Lệnh: Phát Sóng
W
Lệnh: Bảo Vệ
E
Lệnh: Sóng Âm
R
Pháp Sư
Pháp Sư
19/17
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Orianna runes

Orianna Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
90%
Thiên Thạch Bí Ẩn
<1%
Tăng Tốc Pha
10%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
95%
Mau Lẹ
5%
Tập Trung Tuyệt Đối
<1%
Thiêu Rụi
90%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
10%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
6%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
99%
Thấu Thị Vũ Trụ
90%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
4%
<1%
>99%
0%
>99%
<1%
0%
3%
23%
74%
96%
94
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Orianna runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Orianna.
Đặc quyền Then chốt
Triệu Hồi Aery
88%
Tăng Tốc Pha
9%
Đòn Phủ Đầu
1%
Rune Path Trend
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.22
92%
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.21
71%
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
12.20
83%