Bảng Ngọc Fizz
B
Mid

Bảng Ngọc Fizz

Chiến Binh Lanh Lợi
Đâm Lao
Q
Đinh Ba Hải Thạch
W
Tung Tăng / Nhảy Múa
E
Triệu Hồi Thủy Quái
R
Sát Thủ
Sát Thủ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Fizz runes

Fizz Sốc Điện

Sốc Điện
Cảm Hứng
Sốc Điện
Chuẩn Xác
Sốc Điện
Pháp Thuật
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
100%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
25%
Tác Động Bất Chợt
75%
Mắt Thây Ma
25%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
75%
Thợ Săn Kho Báu
50%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
50%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
75%
Thị Trường Tương Lai
50%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
50%
Thấu Thị Vũ Trụ
0%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
25%
Offense
50%
Offense
50%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
50%
Flex
50%
33%
1
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Offense
Flex
This is a Fizz runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Fizz.
Đặc quyền Then chốt
Sốc Điện
100%
Rune Path Trend
12.18
0%
Sốc Điện
12.17
50%
Sốc Điện
Cảm Hứng
12.16
100%