Bảng Ngọc Sejuani
D
Top

Bảng Ngọc Sejuani

Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
Đột Kích Băng Giá
Q
Mùa Đông Thịnh Nộ
W
Băng Giá Vĩnh Cửu
E
Nhà Ngục Băng Giá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
8/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Sejuani Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
>99%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
<1%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
23%
Ngọn Gió Thứ Hai
64%
Giáp Cốt
13%
Lan Tràn
75%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
25%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
8%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
78%
Vận Tốc Tiếp Cận
1%
Thuốc Thời Gian
15%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
<1%
Offense
7%
Flex
65%
Flex
27%
Defense
60%
Flex
32%
Flex
8%
79%
40