Bảng Ngọc Sejuani
B
Jungle

Bảng Ngọc Sejuani

Q
W
E
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
9/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Sejuani runes

Sejuani
...

...
...
0%
100%
0%
22%
66%
13%
57%
39%
4%
47%
24
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Sejuani runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Sejuani.
Đặc quyền Then chốt
95%
4%
<1%
Rune Path Trend
13.23
50%
13.22
38%
13.21
33%