Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Sejuani
D
Top

Bảng Ngọc Sejuani

Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
Đột Kích Băng Giá
Q
Mùa Đông Thịnh Nộ
W
Băng Giá Vĩnh Cửu
E
Nhà Ngục Băng Giá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
13/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Sejuani Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
94%
Dư Chấn
6%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
86%
Giáp Cốt
14%
Lan Tràn
98%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
1%
Vận Tốc Tiếp Cận
65%
Thuốc Thời Gian
34%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
7%
Flex
81%
Flex
12%
Defense
0%
Flex
72%
Flex
28%
97%
47