Bảng Ngọc Sejuani
B
Jungle

Bảng Ngọc Sejuani

Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
Đột Kích Băng Giá
Q
Mùa Đông Thịnh Nộ
W
Băng Giá Vĩnh Cửu
E
Nhà Ngục Băng Giá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
12/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Sejuani runes

Sejuani Dư Chấn

Dư Chấn
Cảm Hứng
Dư Chấn
Chuẩn Xác
Tăng Tốc Pha
Chuẩn Xác
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
<1%
Dư Chấn
>99%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
99%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
92%
Ngọn Gió Thứ Hai
<1%
Giáp Cốt
8%
Lan Tràn
37%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
63%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
7%
Bước Chân Màu Nhiệm
44%
Thời Điểm Hoàn Hảo
5%
Thị Trường Tương Lai
44%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
35%
Flex
43%
Flex
24%
Defense
51%
Flex
47%
Flex
2%
48%
41
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Offense
Flex
Defense
This is a Sejuani runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Sejuani.
Đặc quyền Then chốt
Dư Chấn
92%
Tăng Tốc Pha
3%
Nâng Cấp Băng Giá
3%
Rune Path Trend
Dư Chấn
Cảm Hứng
12.18
57%
Dư Chấn
Chuẩn Xác
12.17
53%
Dư Chấn
Cảm Hứng
12.16
41%