Bảng Ngọc Sejuani
C
Jungle

Bảng Ngọc Sejuani

Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
Đột Kích Băng Giá
Q
Mùa Đông Thịnh Nộ
W
Băng Giá Vĩnh Cửu
E
Nhà Ngục Băng Giá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
2/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Chuẩn Xác as Sejuani Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
16%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
84%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
43%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
57%
Lan Tràn
28%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
72%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
47%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
53%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
42%
Flex
47%
Flex
12%
Defense
11%
Flex
60%
Flex
30%
68%
23