Bảng Ngọc Sejuani
C
Jungle

Bảng Ngọc Sejuani

Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
Đột Kích Băng Giá
Q
Mùa Đông Thịnh Nộ
W
Băng Giá Vĩnh Cửu
E
Nhà Ngục Băng Giá
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
110/79
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Sejuani runes

Sejuani Dư Chấn

Dư Chấn
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
2%
Dư Chấn
98%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
3%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
97%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
98%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
2%
Lan Tràn
64%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
36%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
42%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
58%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
0%
97%
0%
44%
51%
7%
62%
28%
12%
37%
197
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
This is a Sejuani runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Sejuani.
Đặc quyền Then chốt
Dư Chấn
55%
43%
Quyền Năng Bất Diệt
1%
Rune Path Trend
Dư Chấn
Chuẩn Xác
13.1
35%
Dư Chấn
Chuẩn Xác
12.23
44%
Dư Chấn
Chuẩn Xác
12.22
36%