Bảng Ngọc Kassadin
A
Mid

Bảng Ngọc Kassadin

Đá Hư Không
Quả Cầu Hư Không
Q
Lưỡi Kiếm Âm Ti
W
Áp Suất Hư Không
E
Hư Vô Bộ Pháp
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Kassadin Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
20%
Chinh Phục
80%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
4%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
96%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
12%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
88%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
12%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
88%
Offense
80%
Offense
16%
Offense
4%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
8%
Flex
92%
30%
7