Bảng Ngọc Kassadin
A
Mid

Bảng Ngọc Kassadin

Đá Hư Không
Quả Cầu Hư Không
Q
Lưỡi Kiếm Âm Ti
W
Áp Suất Hư Không
E
Hư Vô Bộ Pháp
R
Sát Thủ
Sát Thủ
13/18
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kassadin runes

Kassadin Bước Chân Thần Tốc

Bước Chân Thần Tốc
Kiên Định
Chinh Phục
Kiên Định
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
88%
Chinh Phục
12%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
6%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
94%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
47%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
53%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
98%
Giáp Cốt
2%
Lan Tràn
51%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
49%
40%
43%
21%
97%
0%
<1%
<1%
8%
89%
45%
34
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Kassadin runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kassadin.
Đặc quyền Then chốt
Bước Chân Thần Tốc
46%
Chinh Phục
21%
16%
Rune Path Trend
Bước Chân Thần Tốc
Kiên Định
12.22
42%
Chinh Phục
Kiên Định
12.21
40%
Bước Chân Thần Tốc
Kiên Định
12.20
22%