Bảng Ngọc Kassadin
S
Mid

Bảng Ngọc Kassadin

Đá Hư Không
Quả Cầu Hư Không
Q
Lưỡi Kiếm Âm Ti
W
Áp Suất Hư Không
E
Hư Vô Bộ Pháp
R
Sát Thủ
Sát Thủ
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Kassadin Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
37%
Chinh Phục
63%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
2%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
98%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
42%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
58%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
98%
Tác Động Bất Chợt
2%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
12%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
88%
Offense
38%
Offense
2%
Offense
61%
Offense
87%
Flex
7%
Flex
5%
Defense
0%
Flex
5%
Flex
94%
48%
10