Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Senna
C
Sup

Bảng Ngọc Senna

Giải Thoát
Bóng Tối Xuyên Thấu
Q
Ràng Buộc
W
Lời Nguyền Sương Đen
E
Hắc Ám Soi Rọi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
7/7
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Chuẩn Xác as Senna Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
69%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
31%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
83%
Thời Điểm Hoàn Hảo
17%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
<1%
Vận Tốc Tiếp Cận
>99%
Thuốc Thời Gian
0%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
83%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
2%
Huyền Thoại: Hút Máu
3%
Nhát Chém Ân Huệ
3%
Đốn Hạ
9%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
44%
Offense
57%
Offense
<1%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
86%
Flex
14%
42%
29