Bảng Ngọc Senna
B
Sup

Bảng Ngọc Senna

Giải Thoát
Bóng Tối Xuyên Thấu
Q
Ràng Buộc
W
Lời Nguyền Sương Đen
E
Hắc Ám Soi Rọi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
9/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Senna runes

Senna Bước Chân Thần Tốc

Bước Chân Thần Tốc
Cảm Hứng
Bước Chân Thần Tốc
Bước Chân Thần Tốc
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
>99%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
1%
Hiện Diện Trí Tuệ
99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
93%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
7%
Nhát Chém Ân Huệ
10%
Đốn Hạ
85%
Chốt Chặn Cuối Cùng
5%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
2%
Vận Tốc Tiếp Cận
98%
Thuốc Thời Gian
0%
2%
97%
0%
98%
0%
1%
22%
75%
4%
65%
42
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Senna runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Senna.
Đặc quyền Then chốt
Bước Chân Thần Tốc
93%
3%
Đòn Phủ Đầu
4%
Rune Path Trend
Bước Chân Thần Tốc
Cảm Hứng
12.22
54%
Bước Chân Thần Tốc
Cảm Hứng
12.21
77%
Bước Chân Thần Tốc
Cảm Hứng
12.20
91%