Bảng Ngọc Senna
B
Sup

Bảng Ngọc Senna

Giải Thoát
Bóng Tối Xuyên Thấu
Q
Ràng Buộc
W
Lời Nguyền Sương Đen
E
Hắc Ám Soi Rọi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
7/7
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Chuẩn Xác as Senna Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
99%
Sách Phép
<1%
Đá Vạn Năng
<1%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
88%
Thời Điểm Hoàn Hảo
12%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
3%
Vận Tốc Tiếp Cận
97%
Thuốc Thời Gian
0%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
>99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
73%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
2%
Huyền Thoại: Hút Máu
3%
Nhát Chém Ân Huệ
3%
Đốn Hạ
20%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
14%
Offense
86%
Offense
0%
Offense
83%
Flex
13%
Flex
5%
Defense
0%
Flex
80%
Flex
19%
42%
39