Bảng Ngọc Zac
A
Jungle

Bảng Ngọc Zac

Phân Bào
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Nảy! Nảy! Nảy
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Zac Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
3%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
95%
Nện Khiên
3%
Kiểm Soát Điều Kiện
89%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
11%
Lan Tràn
5%
Tiếp Sức
95%
Kiên Cường
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
97%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
3%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
63%
Vận Tốc Tiếp Cận
37%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
11%
Offense
89%
Offense
75%
Flex
19%
Flex
6%
Defense
11%
Flex
72%
Flex
17%
36%
8