Bảng Ngọc Zac
A
Jungle

Bảng Ngọc Zac

Phân Bào
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Nảy! Nảy! Nảy
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
2/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Chuẩn Xác as Zac Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
100%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
12%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
88%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
94%
Ngọn Gió Thứ Hai
3%
Giáp Cốt
2%
Lan Tràn
11%
Tiếp Sức
76%
Kiên Cường
12%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
100%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
0%
Offense
2%
Offense
97%
Offense
46%
Flex
39%
Flex
14%
Defense
42%
Flex
35%
Flex
25%
71%
21