Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Zac
C
Jungle

Bảng Ngọc Zac

Phân Bào
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Nảy! Nảy! Nảy
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
3/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Chuẩn Xác as Zac Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
<1%
Dư Chấn
99%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
3%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
97%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
91%
Ngọn Gió Thứ Hai
1%
Giáp Cốt
8%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
92%
Kiên Cường
5%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
95%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
1%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
99%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
5%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
0%
Offense
11%
Offense
87%
Offense
79%
Flex
21%
Flex
3%
Defense
2%
Flex
79%
Flex
18%
63%
34