Bảng Ngọc Kennen
D
Top

Bảng Ngọc Kennen

Dấu Ấn Sấm Sét
Phi Tiêu Sét
Q
Giật Sét
W
Tốc Độ Sấm Sét
E
Bão Sấm Sét
R
Pháp Sư
Pháp Sư
10/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Áp Đảo as Kennen Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
3%
Đòn Phủ Đầu
97%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
86%
Thời Điểm Hoàn Hảo
14%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
94%
Giao Hàng Bánh Quy
5%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
94%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
8%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
26%
Thợ Săn Tài Tình
5%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
66%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
9%
Flex
55%
Flex
41%
37%
46