Bảng Ngọc Kennen
D
Top

Bảng Ngọc Kennen

Dấu Ấn Sấm Sét
Phi Tiêu Sét
Q
Giật Sét
W
Tốc Độ Sấm Sét
E
Bão Sấm Sét
R
Pháp Sư
Pháp Sư
7/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kennen runes

Kennen Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery
Áp Đảo
Áp Đảo
Áp Đảo
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
4%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
96%
Thăng Tiến Sức Mạnh
39%
Mau Lẹ
26%
Tập Trung Tuyệt Đối
35%
Thiêu Rụi
97%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
3%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
3%
Poro Cảnh Giới
4%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Kho Báu
49%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
43%
0%
>99%
0%
>99%
0%
0%
2%
88%
11%
58%
68
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Kennen runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kennen.
Đặc quyền Then chốt
Triệu Hồi Aery
63%
8%
Sốc Điện
6%
Rune Path Trend
Triệu Hồi Aery
Áp Đảo
12.22
69%
Triệu Hồi Aery
Áp Đảo
12.21
62%
Triệu Hồi Aery
Áp Đảo
12.20
46%