Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Kennen
D
Top

Bảng Ngọc Kennen

Dấu Ấn Sấm Sét
Phi Tiêu Sét
Q
Giật Sét
W
Tốc Độ Sấm Sét
E
Bão Sấm Sét
R
Pháp Sư
Pháp Sư
35/41
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Áp Đảo as Kennen Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
98%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
2%
Quả Cầu Hư Không
3%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
97%
Thăng Tiến Sức Mạnh
48%
Mau Lẹ
<1%
Tập Trung Tuyệt Đối
52%
Thiêu Rụi
51%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
49%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
90%
Thợ Săn Tài Tình
2%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
9%
Offense
<1%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
3%
Flex
75%
Flex
23%
38%
143