Bảng Ngọc Kennen
B
Top

Bảng Ngọc Kennen

Dấu Ấn Sấm Sét
Phi Tiêu Sét
Q
Giật Sét
W
Tốc Độ Sấm Sét
E
Bão Sấm Sét
R
Pháp Sư
Pháp Sư
97/78
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Kennen Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
12%
Hiện Diện Trí Tuệ
88%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
94%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
6%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
68%
Đốn Hạ
12%
Chốt Chặn Cuối Cùng
20%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
34%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
66%
Offense
1%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
1%
Defense
0%
Flex
66%
Flex
39%
44%
179