Bảng Ngọc Darius
S
Top

Bảng Ngọc Darius

Xuất Huyết
Tàn Sát
Q
Đánh Thọt
W
Bắt Giữ
E
Máy Chém Noxus
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
3/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Darius Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
98%
Hiện Diện Trí Tuệ
2%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
56%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
44%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
6%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
94%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
39%
Giáp Cốt
61%
Lan Tràn
6%
Tiếp Sức
53%
Kiên Cường
40%
Offense
15%
Offense
85%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
1%
Flex
1%
Defense
0%
Flex
93%
Flex
7%
89%
23