Bảng Ngọc Darius
A
Top

Bảng Ngọc Darius

Xuất Huyết
Tàn Sát
Q
Đánh Thọt
W
Bắt Giữ
E
Máy Chém Noxus
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Darius Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
91%
Hiện Diện Trí Tuệ
9%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
63%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
38%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
4%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
16%
Giáp Cốt
84%
Lan Tràn
2%
Tiếp Sức
14%
Kiên Cường
80%
Offense
11%
Offense
89%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
95%
Flex
5%
95%
15