Bảng Ngọc Darius
S
Top

Bảng Ngọc Darius

Xuất Huyết
Tàn Sát
Q
Đánh Thọt
W
Bắt Giữ
E
Máy Chém Noxus
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Darius Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
4%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
96%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
53%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
47%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
6%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
94%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
4%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
51%
Giáp Cốt
47%
Lan Tràn
8%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
88%
Offense
6%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
6%
Flex
68%
Flex
26%
78%
12