Bảng Ngọc Heimerdinger
B
Sup

Bảng Ngọc Heimerdinger

Cơ Giới Ma Pháp
Ụ Súng Tân Tiến H-28G
Q
Tên Lửa Hextech Cỡ Nhỏ
W
Lựu Đạn Bão Điện Tử CH-2
E
NÂNG CẤP!!!
R
Pháp Sư
Pháp Sư
67/71
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
25%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Heimerdinger runes

Heimerdinger Thiên Thạch Bí Ẩn

Thiên Thạch Bí Ẩn
Áp Đảo
Thiên Thạch Bí Ẩn
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
1%
Thiên Thạch Bí Ẩn
99%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
98%
Áo Choàng Mây
2%
Thăng Tiến Sức Mạnh
26%
Mau Lẹ
37%
Tập Trung Tuyệt Đối
37%
Thiêu Rụi
>99%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
<1%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
2%
Vị Máu
74%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
23%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Kho Báu
65%
Thợ Săn Tài Tình
<1%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
34%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
99%
0%
<1%
97%
<1%
1%
<1%
90%
12%
54%
161
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Heimerdinger runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Heimerdinger.
Đặc quyền Then chốt
Thiên Thạch Bí Ẩn
97%
2%
Triệu Hồi Aery
<1%
Rune Path Trend
Thiên Thạch Bí Ẩn
Áp Đảo
12.22
58%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Áp Đảo
12.21
49%
Thiên Thạch Bí Ẩn
12.20
61%