Bảng Ngọc Braum
D
Sup

Bảng Ngọc Braum

Đánh Ngất Ngư
Tuyết Tê Tái
Q
Nấp Sau Ta
W
Tối Kiên Cường
E
Băng Địa Chấn
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
4/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Braum Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
>99%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
14%
Giáp Cốt
83%
Lan Tràn
23%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
77%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
8%
Thời Điểm Hoàn Hảo
17%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
55%
Giao Hàng Bánh Quy
41%
Thấu Thị Vũ Trụ
45%
Vận Tốc Tiếp Cận
21%
Thuốc Thời Gian
14%
Offense
6%
Offense
71%
Offense
22%
Offense
<1%
Flex
52%
Flex
48%
Defense
10%
Flex
73%
Flex
17%
88%
34