Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Braum
C
Sup

Bảng Ngọc Braum

Đánh Ngất Ngư
Tuyết Tê Tái
Q
Nấp Sau Ta
W
Tối Kiên Cường
E
Băng Địa Chấn
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
32/17
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Braum Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
<1%
Hộ Vệ
>99%
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
>99%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
7%
Ngọn Gió Thứ Hai
26%
Giáp Cốt
68%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
93%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
4%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
31%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
48%
Giao Hàng Bánh Quy
45%
Thấu Thị Vũ Trụ
35%
Vận Tốc Tiếp Cận
20%
Thuốc Thời Gian
14%
Offense
7%
Offense
66%
Offense
26%
Offense
<1%
Flex
58%
Flex
43%
Defense
<1%
Flex
74%
Flex
25%
90%
111