Bảng Ngọc Braum
B
Sup

Bảng Ngọc Braum

Đánh Ngất Ngư
Tuyết Tê Tái
Q
Nấp Sau Ta
W
Tối Kiên Cường
E
Băng Địa Chấn
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
44/37
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Braum Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
1%
Hộ Vệ
99%
Tàn Phá Hủy Diệt
4%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
96%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
6%
Ngọn Gió Thứ Hai
41%
Giáp Cốt
53%
Lan Tràn
11%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
88%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
2%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
44%
Thị Trường Tương Lai
4%
Máy Dọn Lính
47%
Giao Hàng Bánh Quy
43%
Thấu Thị Vũ Trụ
29%
Vận Tốc Tiếp Cận
11%
Thuốc Thời Gian
18%
Offense
3%
Offense
75%
Offense
20%
Offense
<1%
Flex
67%
Flex
33%
Defense
<1%
Flex
66%
Flex
34%
91%
150