Bảng Ngọc Jax
B
Top

Bảng Ngọc Jax

Không Khoan Nhượng
Nhảy Và Nện
Q
Vận Sức
W
Phản Công
E
Sức Mạnh Bậc Thầy
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
13/20
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jax Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
77%
Hiện Diện Trí Tuệ
23%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
81%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
19%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
99%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
54%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
95%
Thấu Thị Vũ Trụ
0%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
51%
Offense
35%
Offense
68%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
76%
Flex
22%
68%
90