Bảng Ngọc Jax
A
Top

Bảng Ngọc Jax

Không Khoan Nhượng
Nhảy Và Nện
Q
Vận Sức
W
Phản Công
E
Sức Mạnh Bậc Thầy
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
23/29
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
15%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Jax runes

Jax Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
98%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
2%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
91%
Hiện Diện Trí Tuệ
9%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
32%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
68%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
74%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
22%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
5%
6%
96%
0%
99%
0%
0%
<1%
82%
16%
44%
82
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Jax runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Jax.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
80%
15%
Chinh Phục
5%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
12.22
38%
Nhịp Độ Chết Người
12.21
47%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.20
45%