Bảng Ngọc Jax
B
Top

Bảng Ngọc Jax

Không Khoan Nhượng
Nhảy Và Nện
Q
Vận Sức
W
Phản Công
E
Sức Mạnh Bậc Thầy
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
11/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
13%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jax Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
94%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
6%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
92%
Hiện Diện Trí Tuệ
8%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
49%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
51%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
3%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
96%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
9%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
97%
Thấu Thị Vũ Trụ
7%
Vận Tốc Tiếp Cận
<1%
Thuốc Thời Gian
86%
Offense
6%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
70%
Flex
29%
80%
70