Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Jax
A
Top

Bảng Ngọc Jax

Không Khoan Nhượng
Nhảy Và Nện
Q
Vận Sức
W
Phản Công
E
Sức Mạnh Bậc Thầy
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jax Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
82%
Hiện Diện Trí Tuệ
18%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
51%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
48%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
2%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
21%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
85%
Thấu Thị Vũ Trụ
<1%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
94%
Offense
32%
Offense
75%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
87%
Flex
10%
90%
67