Bảng Ngọc Katarina
D
Mid

Bảng Ngọc Katarina

Q
W
E
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
13%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Chuẩn Xác as Katarina Runes

1
2
3
Áp Đảo
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
11%
0%
89%
0%
Chuẩn Xác
0%
95%
0%
0%
74%
0%
26%
0%
5%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
58%
42%
40%
7