Bảng Ngọc Katarina
A
Mid

Bảng Ngọc Katarina

Tham Lam
Phi Dao
Q
Tung Hứng
W
Ám Sát
E
Bông Sen Tử Thần
R
Sát Thủ
Sát Thủ
4/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Katarina runes

Katarina Quyền Năng Bất Diệt

Quyền Năng Bất Diệt
Áp Đảo
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
100%
Giáp Cốt
0%
Lan Tràn
100%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
100%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Kho Báu
100%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
17%
83%
59%
27
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Katarina runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Katarina.
Đặc quyền Then chốt
Quyền Năng Bất Diệt
69%
21%
10%
Rune Path Trend
Quyền Năng Bất Diệt
Áp Đảo
12.22
60%
Áp Đảo
12.21
100%
12.20
0%