Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Katarina
A
Mid

Bảng Ngọc Katarina

Tham Lam
Phi Dao
Q
Tung Hứng
W
Ám Sát
E
Bông Sen Tử Thần
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
9%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Katarina Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
100%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
4%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
96%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
4%
Tác Động Bất Chợt
96%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
100%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Offense
56%
Offense
44%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
48%
Flex
52%
46%
9