Bảng Ngọc Katarina
S
Mid

Bảng Ngọc Katarina

Tham Lam
Phi Dao
Q
Tung Hứng
W
Ám Sát
E
Bông Sen Tử Thần
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
15%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Chuẩn Xác as Katarina Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
100%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
100%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
100%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
100%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
8%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
92%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
92%
Flex
8%
68%
5