Bảng Ngọc Gwen
D
Top

Bảng Ngọc Gwen

Ngàn Nhát Cắt
Xoẹt Xoẹt!
Q
Sương Lam Bất Bại
W
Xén Xén
E
Xe Chỉ Luồn Kim
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
12/32
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Gwen Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
2%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
98%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
5%
Hiện Diện Trí Tuệ
95%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
84%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
16%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
51%
Giáp Cốt
46%
Lan Tràn
30%
Tiếp Sức
4%
Kiên Cường
65%
Offense
4%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
<1%
Flex
1%
Defense
2%
Flex
74%
Flex
26%
85%
204