Bảng Ngọc Gwen
D
Top

Bảng Ngọc Gwen

Ngàn Nhát Cắt
Xoẹt Xoẹt!
Q
Sương Lam Bất Bại
W
Xén Xén
E
Xe Chỉ Luồn Kim
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
40/45
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
19%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Gwen Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
9%
Hiện Diện Trí Tuệ
91%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
81%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
19%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
36%
Giáp Cốt
64%
Lan Tràn
11%
Tiếp Sức
18%
Kiên Cường
70%
Offense
4%
Offense
95%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
<1%
Flex
1%
Defense
<1%
Flex
81%
Flex
20%
87%
278