Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Gwen
D
Top

Bảng Ngọc Gwen

Ngàn Nhát Cắt
Xoẹt Xoẹt!
Q
Sương Lam Bất Bại
W
Xén Xén
E
Xe Chỉ Luồn Kim
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
77/51
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Gwen Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
2%
Hiện Diện Trí Tuệ
98%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
83%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
17%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
5%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
41%
Giáp Cốt
56%
Lan Tràn
31%
Tiếp Sức
7%
Kiên Cường
58%
Offense
9%
Offense
93%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
78%
Flex
22%
81%
218