Bảng Ngọc Urgot
B
Top

Bảng Ngọc Urgot

Đại Bác Cộng Hưởng
Lựu Đạn Ăn Mòn
Q
Càn Quét
W
Khinh Thị
E
Mũi Khoan Tử Thần
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Urgot runes

Urgot Sẵn Sàng Tấn Công

Sẵn Sàng Tấn Công
Kiên Định
Sẵn Sàng Tấn Công
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
70%
Hiện Diện Trí Tuệ
30%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
40%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
60%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
10%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
10%
Kiểm Soát Điều Kiện
40%
Ngọn Gió Thứ Hai
30%
Giáp Cốt
30%
Lan Tràn
10%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
70%
70%
30%
0%
90%
10%
0%
10%
70%
20%
91%
2
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Urgot runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Urgot.
Đặc quyền Then chốt
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Rune Path Trend
12.22
0%
12.21
0%
Sẵn Sàng Tấn Công
Kiên Định
12.20
100%