Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Urgot
A
Top

Bảng Ngọc Urgot

Đại Bác Cộng Hưởng
Lựu Đạn Ăn Mòn
Q
Càn Quét
W
Khinh Thị
E
Mũi Khoan Tử Thần
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
3/7
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Urgot Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
100%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
4%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
96%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
0%
Vận Tốc Tiếp Cận
3%
Thuốc Thời Gian
96%
Offense
>99%
Offense
<1%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
69%
Flex
31%
83%
34