Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Sion
C
Top

Bảng Ngọc Sion

Vinh Quang Tử Sĩ
Cú Nện Tàn Khốc
Q
Lò Luyện Linh Hồn
W
Sát Nhân Hống
E
Bất Khả Kháng Cự
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
4/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Sion Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
4%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
96%
Kiểm Soát Điều Kiện
2%
Ngọn Gió Thứ Hai
74%
Giáp Cốt
24%
Lan Tràn
28%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
70%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
33%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
0%
Vận Tốc Tiếp Cận
4%
Thuốc Thời Gian
65%
Offense
54%
Offense
46%
Offense
0%
Offense
93%
Flex
7%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
98%
Flex
2%
94%
11