Bảng Ngọc Sion
D
Top

Bảng Ngọc Sion

Vinh Quang Tử Sĩ
Cú Nện Tàn Khốc
Q
Lò Luyện Linh Hồn
W
Sát Nhân Hống
E
Bất Khả Kháng Cự
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Sion Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
99%
Dư Chấn
1%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
98%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
2%
Kiểm Soát Điều Kiện
27%
Ngọn Gió Thứ Hai
49%
Giáp Cốt
24%
Lan Tràn
92%
Tiếp Sức
1%
Kiên Cường
7%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
64%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
21%
Giao Hàng Bánh Quy
76%
Thấu Thị Vũ Trụ
8%
Vận Tốc Tiếp Cận
22%
Thuốc Thời Gian
10%
Offense
55%
Offense
46%
Offense
0%
Offense
93%
Flex
5%
Flex
3%
Defense
3%
Flex
60%
Flex
35%
78%
17