Bảng Ngọc Sion
B
Top

Bảng Ngọc Sion

Vinh Quang Tử Sĩ
Cú Nện Tàn Khốc
Q
Lò Luyện Linh Hồn
W
Sát Nhân Hống
E
Bất Khả Kháng Cự
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Sion Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
99%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
1%
Tàn Phá Hủy Diệt
64%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
36%
Kiểm Soát Điều Kiện
9%
Ngọn Gió Thứ Hai
42%
Giáp Cốt
49%
Lan Tràn
74%
Tiếp Sức
6%
Kiên Cường
20%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
52%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
1%
Giao Hàng Bánh Quy
97%
Thấu Thị Vũ Trụ
14%
Vận Tốc Tiếp Cận
6%
Thuốc Thời Gian
29%
Offense
67%
Offense
33%
Offense
0%
Offense
67%
Flex
31%
Flex
3%
Defense
1%
Flex
70%
Flex
28%
66%
13