Bảng Ngọc Shaco
C
Jungle

Bảng Ngọc Shaco

Đâm Lén
Lừa Gạt
Q
Hộp Hề Ma Quái
W
Dao Độc
E
Phân Thân
R
Sát Thủ
Sát Thủ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Shaco runes

Shaco Mưa Kiếm

Mưa Kiếm
Chuẩn Xác
Mưa Kiếm
Thu Thập Hắc Ám
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
100%
Phát Bắn Đơn Giản
4%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
96%
Mắt Thây Ma
4%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
96%
Thợ Săn Kho Báu
88%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
8%
Thợ Săn Tối Thượng
4%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
46%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
96%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
4%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
50%
Đốn Hạ
4%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
4%
96%
0%
100%
0%
0%
8%
92%
0%
67%
7
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
This is a Shaco runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Shaco.
Đặc quyền Then chốt
Mưa Kiếm
92%
Nhịp Độ Chết Người
3%
Thu Thập Hắc Ám
5%
Rune Path Trend
Mưa Kiếm
Chuẩn Xác
12.22
67%
Mưa Kiếm
Chuẩn Xác
12.21
67%
Mưa Kiếm
Chuẩn Xác
12.20
100%