Bảng Ngọc Shaco
C
Jungle

Bảng Ngọc Shaco

Đâm Lén
Lừa Gạt
Q
Hộp Hề Ma Quái
W
Dao Độc
E
Phân Thân
R
Sát Thủ
Sát Thủ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
11%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Shaco Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
23%
Mưa Kiếm
77%
Phát Bắn Đơn Giản
23%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
77%
Mắt Thây Ma
13%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
87%
Thợ Săn Tham Lam
3%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
97%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
84%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
16%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
55%
Vận Tốc Tiếp Cận
45%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
97%
Flex
3%
48%
9