Bảng Ngọc Kog'Maw
C
Adc

Bảng Ngọc Kog'Maw

Bất Ngờ Từ Icathia
Phun Axít
Q
Cao Xạ Ma Pháp
W
Dung Dịch Hư Không
E
Pháo Sinh Học
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
3/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kog'Maw runes

Kog'Maw Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
38%
Hiện Diện Trí Tuệ
63%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
97%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
3%
Nhát Chém Ân Huệ
31%
Đốn Hạ
63%
Chốt Chặn Cuối Cùng
6%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
31%
Kiểm Soát Điều Kiện
34%
Ngọn Gió Thứ Hai
0%
Giáp Cốt
34%
Lan Tràn
6%
Tiếp Sức
94%
Kiên Cường
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
53%
9
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Kog'Maw runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kog'Maw.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
95%
5%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.22
75%
Nhịp Độ Chết Người
12.21
50%
Nhịp Độ Chết Người
12.20
100%