Bảng Ngọc Kog'Maw
C
Adc

Bảng Ngọc Kog'Maw

Bất Ngờ Từ Icathia
Phun Axít
Q
Cao Xạ Ma Pháp
W
Dung Dịch Hư Không
E
Pháo Sinh Học
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
3/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Kog'Maw Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
>99%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
2%
Đắc Thắng
48%
Hiện Diện Trí Tuệ
50%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
27%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
73%
Nhát Chém Ân Huệ
19%
Đốn Hạ
27%
Chốt Chặn Cuối Cùng
54%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
3%
Kiểm Soát Điều Kiện
84%
Ngọn Gió Thứ Hai
5%
Giáp Cốt
8%
Lan Tràn
83%
Tiếp Sức
17%
Kiên Cường
0%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
24%
Flex
61%
Flex
19%
47%
22