Bảng Ngọc Wukong
C
Jungle

Bảng Ngọc Wukong

Q
W
E
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
25/23
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Wukong runes

Wukong
...

...
...
0%
98%
0%
98%
<1%
0%
13%
75%
15%
93%
192
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Wukong runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Wukong.
Đặc quyền Then chốt
>99%
<1%
<1%
Rune Path Trend
13.11
96%
13.10
98%
13.9
83%