Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Ngộ Không
B
Top

Bảng Ngọc Ngộ Không

Mình Đồng Da Sắt
Thiết Bảng Ngàn Cân
Q
Chiến Binh Tinh Quái
W
Cân Đẩu Vân
E
Lốc Xoáy
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Ngộ Không Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
62%
Hiện Diện Trí Tuệ
38%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
48%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
36%
Huyền Thoại: Hút Máu
15%
Nhát Chém Ân Huệ
2%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
47%
Giáp Cốt
53%
Lan Tràn
26%
Tiếp Sức
5%
Kiên Cường
68%
Offense
29%
Offense
72%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
96%
Flex
3%
73%
15