Bảng Ngọc Ngộ Không
S
Jungle

Bảng Ngọc Ngộ Không

Mình Đồng Da Sắt
Thiết Bảng Ngàn Cân
Q
Chiến Binh Tinh Quái
W
Cân Đẩu Vân
E
Lốc Xoáy
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
57/47
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
35%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Ngộ Không Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
36%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
64%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
54%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
46%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
<1%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
2%
Offense
95%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
23%
Flex
68%
Flex
15%
96%
488