Bảng Ngọc Ngộ Không
A
Top

Bảng Ngọc Ngộ Không

Mình Đồng Da Sắt
Thiết Bảng Ngàn Cân
Q
Chiến Binh Tinh Quái
W
Cân Đẩu Vân
E
Lốc Xoáy
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Ngộ Không Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
80%
Hiện Diện Trí Tuệ
20%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
67%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
32%
Huyền Thoại: Hút Máu
2%
Nhát Chém Ân Huệ
2%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
4%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
47%
Giáp Cốt
52%
Lan Tràn
21%
Tiếp Sức
21%
Kiên Cường
54%
Offense
52%
Offense
49%
Offense
0%
Offense
88%
Flex
11%
Flex
2%
Defense
<1%
Flex
82%
Flex
16%
62%
22