Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Rek'Sai
D
Jungle

Bảng Ngọc Rek'Sai

Cơn Thịnh Nộ Của Xer'Sai
Nữ Hoàng Phẫn Nộ / Săn Mồi
Q
Độn Thổ / Trồi Lên
W
Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến / Đào Hầm
E
Tốc Hành Hư Không
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
9/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Pháp Thuật as Rek'Sai Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
64%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
36%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
60%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
40%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
24%
Tập Trung Tuyệt Đối
20%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
56%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
90%
Flex
10%
26%
16