Bảng Ngọc Rek'Sai
B
Jungle

Bảng Ngọc Rek'Sai

Cơn Thịnh Nộ Của Xer'Sai
Nữ Hoàng Phẫn Nộ / Săn Mồi
Q
Độn Thổ / Trồi Lên
W
Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến / Đào Hầm
E
Tốc Hành Hư Không
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
2/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Rek'Sai Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
75%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
25%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
97%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
100%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
1%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
13%
Flex
74%
Flex
15%
45%
35