Bảng Ngọc Evelynn
A
Jungle

Bảng Ngọc Evelynn

Yêu Ảnh
Gai Căm Hận
Q
Khêu Gợi
W
Quất Roi
E
Hắc Ám Bùng Nổ
R
Sát Thủ
Sát Thủ
28/30
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
11%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Evelynn runes

Evelynn Sốc Điện

Sốc Điện
Pháp Thuật
Sốc Điện
Áp Đảo
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
>99%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
<1%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
<1%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
>99%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
>99%
Thợ Săn Kho Báu
3%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
96%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
<1%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
>99%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
1%
Cuồng Phong Tích Tụ
99%
99%
<1%
<1%
>99%
0%
0%
14%
67%
20%
88%
128
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Evelynn runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Evelynn.
Đặc quyền Then chốt
Sốc Điện
96%
Thu Thập Hắc Ám
3%
1%
Rune Path Trend
Sốc Điện
Pháp Thuật
13.1
93%
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.23
89%
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.22
55%