Bảng Ngọc Evelynn
B
Jungle

Bảng Ngọc Evelynn

Q
W
E
R
Sát Thủ
Sát Thủ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Evelynn runes

Evelynn
...

...
...
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
75%
5
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Evelynn runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Evelynn.
Đặc quyền Then chốt
33%
67%
Rune Path Trend
14.12
0%
14.11
33%
14.10
100%