Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Fiddlesticks
A
Jungle

Bảng Ngọc Fiddlesticks

Bù Nhìn Vô Hại
Khiếp Hãi
Q
Bội Thu
W
Gặt
E
Bão Quạ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Fiddlesticks Runes

1
2
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
5%
Thú Săn Mồi
93%
Thu Thập Hắc Ám
2%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
85%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
15%
Mắt Thây Ma
2%
Poro Cảnh Giới
9%
Thu Thập Nhãn Cầu
89%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
4%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
2%
Thợ Săn Tối Thượng
95%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
56%
Thị Trường Tương Lai
42%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
2%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
91%
Flex
7%
98%
12