Bảng Ngọc Fiddlesticks
A
Jungle

Bảng Ngọc Fiddlesticks

Bù Nhìn Vô Hại
Khiếp Hãi
Q
Bội Thu
W
Gặt
E
Bão Quạ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
8%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Fiddlesticks Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
11%
Thú Săn Mồi
88%
Thu Thập Hắc Ám
1%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
81%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
19%
Mắt Thây Ma
5%
Poro Cảnh Giới
19%
Thu Thập Nhãn Cầu
76%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
2%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
1%
Thợ Săn Tối Thượng
97%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
42%
Thị Trường Tương Lai
57%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
93%
Offense
0%
Offense
7%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
75%
Flex
25%
88%
20