Bảng Ngọc Fiddlesticks
B
Jungle

Bảng Ngọc Fiddlesticks

Bù Nhìn Vô Hại
Khiếp Hãi
Q
Bội Thu
W
Gặt
E
Bão Quạ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Fiddlesticks runes

Fiddlesticks Đòn Phủ Đầu

Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
Thú Săn Mồi
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
66%
Bước Chân Màu Nhiệm
6%
Thời Điểm Hoàn Hảo
28%
Thị Trường Tương Lai
100%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
6%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
3%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
16%
Thu Thập Nhãn Cầu
75%
Thợ Săn Kho Báu
3%
Thợ Săn Tài Tình
3%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
94%
97%
3%
0%
100%
0%
0%
19%
75%
6%
74%
8
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Fiddlesticks runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Fiddlesticks.
Đặc quyền Then chốt
Đòn Phủ Đầu
74%
Thú Săn Mồi
23%
Sốc Điện
2%
Rune Path Trend
12.22
0%
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.21
60%
Đòn Phủ Đầu
Áp Đảo
12.20
100%