Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Aatrox
A
Top

Bảng Ngọc Aatrox

Đường Kiếm Tuyệt Diệt
Quỷ Kiếm Darkin
Q
Xiềng Xích Địa Ngục
W
Bộ Pháp Hắc Ám
E
Chiến Binh Tận Thế
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
28/23
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Aatrox Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
23%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
77%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
>99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
55%
Giáp Cốt
45%
Lan Tràn
9%
Tiếp Sức
44%
Kiên Cường
48%
Offense
69%
Offense
29%
Offense
5%
Offense
97%
Flex
<1%
Flex
<1%
Defense
<1%
Flex
82%
Flex
17%
91%
99