Bảng Ngọc Aatrox
B
Top

Bảng Ngọc Aatrox

Đường Kiếm Tuyệt Diệt
Quỷ Kiếm Darkin
Q
Xiềng Xích Địa Ngục
W
Bộ Pháp Hắc Ám
E
Chiến Binh Tận Thế
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
6/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Aatrox Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
>99%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
26%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
74%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
1%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
98%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
34%
Giáp Cốt
66%
Lan Tràn
3%
Tiếp Sức
82%
Kiên Cường
15%
Offense
70%
Offense
24%
Offense
8%
Offense
98%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
77%
Flex
22%
84%
46