Bảng Ngọc Aatrox
A
Top

Bảng Ngọc Aatrox

Đường Kiếm Tuyệt Diệt
Quỷ Kiếm Darkin
Q
Xiềng Xích Địa Ngục
W
Bộ Pháp Hắc Ám
E
Chiến Binh Tận Thế
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
13/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Aatrox Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
55%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
45%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
<1%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
>99%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
74%
Giáp Cốt
22%
Lan Tràn
11%
Tiếp Sức
37%
Kiên Cường
51%
Offense
70%
Offense
29%
Offense
4%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
61%
Flex
37%
96%
97