Bảng Ngọc Garen
B
Top

Bảng Ngọc Garen

Bền Bỉ
Đòn Quyết Định
Q
Lòng Can Đảm
W
Phán Quyết
E
Công Lý Demacia
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Garen runes

Garen Chinh Phục

Chinh Phục
Kiên Định
Kiên Định
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
18%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
82%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
9%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
18%
Ngọn Gió Thứ Hai
32%
Giáp Cốt
50%
Lan Tràn
36%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
55%
33%
67%
0%
95%
5%
0%
5%
81%
14%
61%
5
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Garen runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Garen.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
75%
25%
Rune Path Trend
12.22
0%
Chinh Phục
12.21
80%
Chinh Phục
Kiên Định
12.20
86%