Bảng Ngọc Garen
S
Top

Bảng Ngọc Garen

Bền Bỉ
Đòn Quyết Định
Q
Lòng Can Đảm
W
Phán Quyết
E
Công Lý Demacia
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
4/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Pháp Thuật as Garen Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
40%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
60%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
90%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
10%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
100%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
100%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
98%
Offense
2%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
93%
Flex
5%
51%
19