Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Garen
B
Top

Bảng Ngọc Garen

Bền Bỉ
Đòn Quyết Định
Q
Lòng Can Đảm
W
Phán Quyết
E
Công Lý Demacia
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Kiên Định as Garen Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
7%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
93%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
71%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
29%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
14%
Giáp Cốt
86%
Lan Tràn
86%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
14%
Offense
93%
Offense
7%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
93%
Flex
7%
74%
4