Bảng Ngọc Vel'Koz
B
Sup

Bảng Ngọc Vel'Koz

Q
W
E
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Vel'Koz runes

Vel'Koz
...

...
...
100%
0%
0%
100%
0%
0%
25%
75%
0%
100%
2
Ngọc Bổ Trợ
...
...
This is a Vel'Koz runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Vel'Koz.
Đặc quyền Then chốt
100%
Rune Path Trend
13.23
0%
13.22
100%
13.21
100%