Bảng Ngọc Vel'Koz
C
Mid

Bảng Ngọc Vel'Koz

Phân Rã Hữu Cơ
Phân Hạch Plasma
Q
Vết Rách Hư Không
W
Phá Vỡ Kết Cấu
E
Tia Phân Hủy Sự Sống
R
Pháp Sư
Pháp Sư
4/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Vel'Koz Runes

1
2
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
10%
Dải Băng Năng Lượng
90%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
100%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
75%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
25%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
72%
Giao Hàng Bánh Quy
28%
Thấu Thị Vũ Trụ
60%
Vận Tốc Tiếp Cận
40%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
89%
Offense
0%
Offense
11%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
1%
Flex
27%
Flex
72%
89%
27