Bảng Ngọc Vel'Koz
B
Mid

Bảng Ngọc Vel'Koz

Phân Rã Hữu Cơ
Phân Hạch Plasma
Q
Vết Rách Hư Không
W
Phá Vỡ Kết Cấu
E
Tia Phân Hủy Sự Sống
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Vel'Koz Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
55%
Mau Lẹ
18%
Tập Trung Tuyệt Đối
27%
Thiêu Rụi
55%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
45%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
9%
Thời Điểm Hoàn Hảo
18%
Thị Trường Tương Lai
18%
Máy Dọn Lính
27%
Giao Hàng Bánh Quy
55%
Thấu Thị Vũ Trụ
55%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
18%
Offense
27%
Offense
73%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
18%
Flex
0%
Flex
82%
58%
3