Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Vel'Koz
C
Mid

Bảng Ngọc Vel'Koz

Phân Rã Hữu Cơ
Phân Hạch Plasma
Q
Vết Rách Hư Không
W
Phá Vỡ Kết Cấu
E
Tia Phân Hủy Sự Sống
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Vel'Koz Runes

1
2
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
94%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
6%
Thiêu Rụi
97%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
69%
Vận Tốc Tiếp Cận
29%
Thuốc Thời Gian
3%
Offense
37%
Offense
63%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
6%
Flex
94%
73%
11