Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Kalista
D
Adc

Bảng Ngọc Kalista

Phong Thái Quân Nhân
Đâm Xuyên
Q
Hồn Ma Do Thám
W
Giày Vò
E
Định Mệnh Vẫy Gọi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
18/7
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Kalista Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
<1%
Mưa Kiếm
>99%
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
15%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
85%
Thợ Săn Tham Lam
97%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
3%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
96%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
4%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
85%
Flex
17%
59%
101