Bảng Ngọc Kalista
C
Adc

Bảng Ngọc Kalista

Phong Thái Quân Nhân
Đâm Xuyên
Q
Hồn Ma Do Thám
W
Giày Vò
E
Định Mệnh Vẫy Gọi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
50/38
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
30%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Kalista Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
>99%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
9%
Đắc Thắng
78%
Hiện Diện Trí Tuệ
13%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
96%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
4%
Nhát Chém Ân Huệ
44%
Đốn Hạ
21%
Chốt Chặn Cuối Cùng
35%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
88%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
<1%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
12%
Thợ Săn Kho Báu
98%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
<1%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
96%
Flex
4%
70%
210