Bảng Ngọc Jhin
S
Adc

Bảng Ngọc Jhin

Lời Thì Thầm
Lựu Đạn Nhảy Múa
Q
Nét Vẽ Chết Chóc
W
Cạm Bẫy Nghệ Thuật
E
Sân Khấu Tử Thần
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
12/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jhin Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
>99%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
3%
Hiện Diện Trí Tuệ
97%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
3%
Huyền Thoại: Hút Máu
97%
Nhát Chém Ân Huệ
62%
Đốn Hạ
38%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
26%
Vận Tốc Tiếp Cận
2%
Thuốc Thời Gian
70%
Offense
94%
Offense
6%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
1%
Flex
94%
Flex
5%
54%
97