Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Jhin
S
Adc

Bảng Ngọc Jhin

Lời Thì Thầm
Lựu Đạn Nhảy Múa
Q
Nét Vẽ Chết Chóc
W
Cạm Bẫy Nghệ Thuật
E
Sân Khấu Tử Thần
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
35/30
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jhin Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
>99%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
2%
Hiện Diện Trí Tuệ
98%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
1%
Huyền Thoại: Hút Máu
99%
Nhát Chém Ân Huệ
60%
Đốn Hạ
39%
Chốt Chặn Cuối Cùng
1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
8%
Vận Tốc Tiếp Cận
1%
Thuốc Thời Gian
91%
Offense
89%
Offense
14%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
90%
Flex
9%
64%
141