Bảng Ngọc Jhin
A
Adc

Bảng Ngọc Jhin

Lời Thì Thầm
Lựu Đạn Nhảy Múa
Q
Nét Vẽ Chết Chóc
W
Cạm Bẫy Nghệ Thuật
E
Sân Khấu Tử Thần
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
11/11
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Jhin Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
100%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
>99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
>99%
Nhát Chém Ân Huệ
60%
Đốn Hạ
40%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
<1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
19%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
81%
Offense
97%
Offense
4%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
85%
Flex
15%
46%
79