Bảng Ngọc Swain
A
Mid

Bảng Ngọc Swain

Bầy Quạ Tham Lam
Bàn Tay Tử Thần
Q
Tầm Nhìn Bá Chủ
W
Trói Buộc
E
Hóa Quỷ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
15/23
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Kiên Định as Swain Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
1%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
99%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
95%
Áo Choàng Mây
5%
Thăng Tiến Sức Mạnh
98%
Mau Lẹ
2%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
59%
Thủy Thượng Phiêu
9%
Cuồng Phong Tích Tụ
32%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
28%
Ngọn Gió Thứ Hai
18%
Giáp Cốt
54%
Lan Tràn
55%
Tiếp Sức
19%
Kiên Cường
25%
Offense
3%
Offense
90%
Offense
8%
Offense
93%
Flex
7%
Flex
0%
Defense
16%
Flex
31%
Flex
53%
24%
30