Do you like our free content? Support us by following us on Twitter or share our content with others:
Bảng Ngọc Swain
D
Sup

Bảng Ngọc Swain

Bầy Quạ Tham Lam
Bàn Tay Tử Thần
Q
Tầm Nhìn Bá Chủ
W
Trói Buộc
E
Hóa Quỷ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Áp Đảo as Swain Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
100%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
67%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
33%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
67%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
33%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
67%
Flex
33%
Flex
0%
83%
11