Bảng Ngọc Cho'Gath
D
Top

Bảng Ngọc Cho'Gath

Thú Ăn Thịt
Rạn Nứt
Q
Tiếng Gầm Hoang Dã
W
Phóng Gai
E
Xơi Tái
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
3/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Cho'Gath Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
86%
Giáp Cốt
14%
Lan Tràn
89%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
11%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
6%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
97%
Thấu Thị Vũ Trụ
3%
Vận Tốc Tiếp Cận
94%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
4%
Offense
96%
Offense
0%
Offense
20%
Flex
80%
Flex
0%
Defense
44%
Flex
44%
Flex
12%
51%
9