Bảng Ngọc Cho'Gath
D
Top

Bảng Ngọc Cho'Gath

Thú Ăn Thịt
Rạn Nứt
Q
Tiếng Gầm Hoang Dã
W
Phóng Gai
E
Xơi Tái
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
3/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Cho'Gath runes

Cho'Gath Quyền Năng Bất Diệt

Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
Quyền Năng Bất Diệt
Quyền Năng Bất Diệt
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
100%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
0%
Tàn Phá Hủy Diệt
100%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
100%
Giáp Cốt
0%
Lan Tràn
75%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
23%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
5%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
27%
Vận Tốc Tiếp Cận
70%
Thuốc Thời Gian
0%
2%
98%
0%
30%
70%
0%
0%
73%
27%
55%
12
Ngọc Bổ Trợ
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Cho'Gath runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Cho'Gath.
Đặc quyền Then chốt
Quyền Năng Bất Diệt
98%
1%
1%
Rune Path Trend
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.22
57%
Quyền Năng Bất Diệt
12.21
67%
Quyền Năng Bất Diệt
Cảm Hứng
12.20
100%