Bảng Ngọc Taliyah
C
Jungle

Bảng Ngọc Taliyah

Lướt Tường
Phi Thạch
Q
Quăng Địa Chấn
W
Tấm Thảm Bất Ổn
E
Mặt Đất Dậy Sóng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
3/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Pháp Thuật as Taliyah Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
37%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
63%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
95%
Vị Máu
5%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
1%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
99%
Thợ Săn Tham Lam
93%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
5%
Thợ Săn Tối Thượng
1%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
46%
Thăng Tiến Sức Mạnh
56%
Mau Lẹ
12%
Tập Trung Tuyệt Đối
6%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
75%
Cuồng Phong Tích Tụ
5%
Offense
7%
Offense
91%
Offense
<1%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
61%
Flex
42%
75%
31