Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Taliyah
D
Jungle

Bảng Ngọc Taliyah

Lướt Tường
Phi Thạch
Q
Quăng Địa Chấn
W
Tấm Thảm Bất Ổn
E
Mặt Đất Dậy Sóng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
5/3
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Pháp Thuật as Taliyah Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
10%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
90%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
98%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
1%
Mắt Thây Ma
3%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
97%
Thợ Săn Tham Lam
97%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
3%
Thợ Săn Tối Thượng
0%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
<1%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
18%
Thăng Tiến Sức Mạnh
16%
Mau Lẹ
30%
Tập Trung Tuyệt Đối
38%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
91%
Cuồng Phong Tích Tụ
6%
Offense
19%
Offense
83%
Offense
0%
Offense
96%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
78%
Flex
23%
70%
73