Bảng Ngọc Taliyah
C
Mid

Bảng Ngọc Taliyah

Lướt Tường
Phi Thạch
Q
Quăng Địa Chấn
W
Tấm Thảm Bất Ổn
E
Mặt Đất Dậy Sóng
R
Pháp Sư
Pháp Sư
49/44
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Taliyah runes

Taliyah Sách Phép

Sách Phép
Pháp Thuật
Sách Phép
Triệu Hồi Aery
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
58%
Đòn Phủ Đầu
42%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
40%
Thời Điểm Hoàn Hảo
60%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
59%
Giao Hàng Bánh Quy
40%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
<1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
61%
Mau Lẹ
<1%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
39%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
<1%
<1%
99%
0%
>99%
0%
0%
6%
23%
72%
67%
165
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Taliyah runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Taliyah.
Đặc quyền Then chốt
Sách Phép
51%
Đòn Phủ Đầu
32%
Triệu Hồi Aery
15%
Rune Path Trend
Sách Phép
Pháp Thuật
13.1
39%
Sách Phép
Pháp Thuật
12.23
35%
Sách Phép
Pháp Thuật
12.22
50%