Bảng Ngọc Ziggs
D
Adc

Bảng Ngọc Ziggs

Dễ Nổi Điên
Bom Nảy
Q
Gói Chất Nổ
W
Bãi Mìn
E
Siêu Bom Địa Ngục
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Ziggs Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
<1%
Thiên Thạch Bí Ẩn
99%
Tăng Tốc Pha
<1%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
82%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
18%
Thiêu Rụi
47%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
53%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
56%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
44%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
86%
Offense
14%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
<1%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
88%
Flex
10%
96%
35