Bảng Ngọc Ziggs
A
Adc

Bảng Ngọc Ziggs

Dễ Nổi Điên
Bom Nảy
Q
Gói Chất Nổ
W
Bãi Mìn
E
Siêu Bom Địa Ngục
R
Pháp Sư
Pháp Sư
162/113
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
43%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Ziggs Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
>99%
Tăng Tốc Pha
<1%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
>99%
Áo Choàng Mây
<1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
89%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
11%
Thiêu Rụi
61%
Thủy Thượng Phiêu
<1%
Cuồng Phong Tích Tụ
39%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
41%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
6%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
93%
Thấu Thị Vũ Trụ
59%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
81%
Offense
24%
Offense
<1%
Offense
95%
Flex
1%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
81%
Flex
17%
99%
527