Bảng Ngọc Ziggs
D
Adc

Bảng Ngọc Ziggs

Dễ Nổi Điên
Bom Nảy
Q
Gói Chất Nổ
W
Bãi Mìn
E
Siêu Bom Địa Ngục
R
Pháp Sư
Pháp Sư
12/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Ziggs runes

Ziggs Thiên Thạch Bí Ẩn

Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
Thiên Thạch Bí Ẩn
Đòn Phủ Đầu
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
100%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
91%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
9%
Thiêu Rụi
13%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
87%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
95%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
25%
Thấu Thị Vũ Trụ
80%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
93%
6%
1%
94%
6%
0%
5%
82%
13%
>99%
54
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Ziggs runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Ziggs.
Đặc quyền Then chốt
Thiên Thạch Bí Ẩn
>99%
Đòn Phủ Đầu
<1%
Rune Path Trend
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.22
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.21
100%
Thiên Thạch Bí Ẩn
Cảm Hứng
12.20
94%