Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Ziggs
C
Adc

Bảng Ngọc Ziggs

Dễ Nổi Điên
Bom Nảy
Q
Gói Chất Nổ
W
Bãi Mìn
E
Siêu Bom Địa Ngục
R
Pháp Sư
Pháp Sư
30/33
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Ziggs Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
<1%
Thiên Thạch Bí Ẩn
>99%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
84%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
16%
Thiêu Rụi
46%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
54%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
33%
Thời Điểm Hoàn Hảo
5%
Thị Trường Tương Lai
10%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
88%
Thấu Thị Vũ Trụ
62%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
3%
Offense
85%
Offense
22%
Offense
<1%
Offense
94%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
80%
Flex
17%
>99%
260