Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Caitlyn
B
Adc

Bảng Ngọc Caitlyn

Thiện Xạ
Bắn Xuyên Táo
Q
Bẫy Yordle
W
Lưới 90
E
Bách Phát Bách Trúng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
22/10
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Caitlyn Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
86%
Bước Chân Thần Tốc
14%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
6%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
94%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
<1%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
>99%
Nhát Chém Ân Huệ
20%
Đốn Hạ
80%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
14%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
96%
Thấu Thị Vũ Trụ
89%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
1%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
91%
Flex
10%
52%
66