Bảng Ngọc Caitlyn
C
Adc

Bảng Ngọc Caitlyn

Thiện Xạ
Bắn Xuyên Táo
Q
Bẫy Yordle
W
Lưới 90
E
Bách Phát Bách Trúng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
8/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Pháp Thuật as Caitlyn Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
59%
Bước Chân Thần Tốc
41%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
7%
Đắc Thắng
13%
Hiện Diện Trí Tuệ
80%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
13%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
88%
Nhát Chém Ân Huệ
50%
Đốn Hạ
45%
Chốt Chặn Cuối Cùng
5%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
17%
Áo Choàng Mây
11%
Thăng Tiến Sức Mạnh
<1%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
71%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
100%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
>99%
Flex
<1%
42%
30