Bảng Ngọc Vi
B
Jungle

Bảng Ngọc Vi

Giáp Chống Chất Nổ
Cú Đấm Bùng Nổ
Q
Cú Đấm Phá Giáp
W
Cú Đấm Xuyên Thấu
E
Tả Xung Hữu Đột
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Chuẩn Xác as Vi Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
0%
Thiên Thạch Bí Ẩn
0%
Tăng Tốc Pha
100%
Quả Cầu Hư Không
11%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
89%
Thăng Tiến Sức Mạnh
11%
Mau Lẹ
89%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
100%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
89%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
11%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Offense
33%
Offense
67%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
78%
Flex
22%
64%
3