Bảng Ngọc Vi
A
Jungle

Bảng Ngọc Vi

Giáp Chống Chất Nổ
Cú Đấm Bùng Nổ
Q
Cú Đấm Phá Giáp
W
Cú Đấm Xuyên Thấu
E
Tả Xung Hữu Đột
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
7/8
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Vi runes

Vi Chinh Phục

Chinh Phục
Cảm Hứng
Chinh Phục
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
3%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
96%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
27%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
73%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
57%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
43%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
100%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
3%
97%
0%
>99%
0%
0%
11%
84%
6%
92%
122
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Vi runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Vi.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
95%
Nhịp Độ Chết Người
3%
<1%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.22
93%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.21
81%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.20
86%