Bảng Ngọc Vi
B
Jungle

Bảng Ngọc Vi

Giáp Chống Chất Nổ
Cú Đấm Bùng Nổ
Q
Cú Đấm Phá Giáp
W
Cú Đấm Xuyên Thấu
E
Tả Xung Hữu Đột
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
14/7
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Pháp Thuật as Vi Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
35%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
65%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
39%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
61%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
99%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
100%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
<1%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
4%
Flex
72%
Flex
24%
55%
55