Bảng Ngọc Azir
C
Mid

Bảng Ngọc Azir

Di Sản Của Shurima
Cát Càn Quét
Q
Trỗi Dậy!
W
Cát Lưu Động
E
Phân Chia Thiên Hạ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
43/33
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
10%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Pháp Thuật as Azir Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
0%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
100%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
93%
Thời Điểm Hoàn Hảo
7%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
10%
Giao Hàng Bánh Quy
90%
Thấu Thị Vũ Trụ
99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
1%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
98%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
24%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
3%
Thiêu Rụi
73%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
2%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
10%
Flex
21%
Flex
69%
47%
117