Bảng Ngọc Azir
D
Mid

Bảng Ngọc Azir

Di Sản Của Shurima
Cát Càn Quét
Q
Trỗi Dậy!
W
Cát Lưu Động
E
Phân Chia Thiên Hạ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
24/30
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Azir runes

Azir Chinh Phục

Chinh Phục
Pháp Thuật
Thiên Thạch Bí Ẩn
Pháp Thuật
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
>99%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
67%
Đốn Hạ
10%
Chốt Chặn Cuối Cùng
23%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
99%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
9%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
1%
Thiêu Rụi
91%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
0%
>99%
0%
>99%
0%
0%
3%
22%
75%
38%
112
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Azir runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Azir.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
41%
Thiên Thạch Bí Ẩn
32%
15%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Pháp Thuật
12.22
46%
Chinh Phục
Pháp Thuật
12.21
39%
Chinh Phục
Pháp Thuật
12.20
34%