Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Azir
D
Mid

Bảng Ngọc Azir

Di Sản Của Shurima
Cát Càn Quét
Q
Trỗi Dậy!
W
Cát Lưu Động
E
Phân Chia Thiên Hạ
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Cảm Hứng as Azir Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
7%
Thiên Thạch Bí Ẩn
93%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
100%
Áo Choàng Mây
0%
Thăng Tiến Sức Mạnh
59%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
41%
Thiêu Rụi
98%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
4%
Thời Điểm Hoàn Hảo
4%
Thị Trường Tương Lai
2%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
98%
Thấu Thị Vũ Trụ
25%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
68%
Offense
0%
Offense
100%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
18%
Flex
82%
37%
15