Bảng Ngọc Nasus
A
Top

Bảng Ngọc Nasus

Kẻ Nuốt Chửng Linh Hồn
Quyền Trượng Linh Hồn
Q
Lão Hóa
W
Lửa Tâm Linh
E
Cơn Thịnh Nộ Sa Mạc
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Nasus runes

Nasus Bước Chân Thần Tốc

Bước Chân Thần Tốc
Kiên Định
Kiên Định
Kiên Định
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
36%
Bước Chân Thần Tốc
62%
Chinh Phục
2%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
84%
Hiện Diện Trí Tuệ
16%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
22%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
76%
Huyền Thoại: Hút Máu
2%
Nhát Chém Ân Huệ
4%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
96%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
6%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
0%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
14%
Ngọn Gió Thứ Hai
80%
Giáp Cốt
4%
Lan Tràn
28%
Tiếp Sức
8%
Kiên Cường
60%
2%
4%
94%
32%
40%
28%
56%
8%
36%
76%
9
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Nasus runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Nasus.
Đặc quyền Then chốt
Bước Chân Thần Tốc
50%
Nhịp Độ Chết Người
27%
9%
Rune Path Trend
Bước Chân Thần Tốc
Kiên Định
12.22
67%
Bước Chân Thần Tốc
Kiên Định
12.21
100%
Nhịp Độ Chết Người
Kiên Định
12.20
47%