Bảng Ngọc Karthus
D
Jungle

Bảng Ngọc Karthus

Từ Chối Tử Thần
Tàn Phá
Q
Bức Tường Đau Đớn
W
Ô Uế
E
Khúc Cầu Hồn
R
Pháp Sư
Pháp Sư
4/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
7%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Chuẩn Xác as Karthus Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
100%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
>99%
Vị Máu
<1%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
<1%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
>99%
Thợ Săn Kho Báu
58%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
42%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
98%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
21%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
79%
Offense
96%
Offense
1%
Offense
2%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
10%
Flex
83%
Flex
10%
30%
24