Bảng Ngọc Karthus
D
Jungle

Bảng Ngọc Karthus

Từ Chối Tử Thần
Tàn Phá
Q
Bức Tường Đau Đớn
W
Ô Uế
E
Khúc Cầu Hồn
R
Pháp Sư
Pháp Sư
14/25
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Karthus runes

Karthus Thu Thập Hắc Ám

Thu Thập Hắc Ám
Chuẩn Xác
Áp Đảo
Thu Thập Hắc Ám
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
100%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
96%
Vị Máu
4%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
100%
Thợ Săn Kho Báu
51%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
49%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
<1%
Hiện Diện Trí Tuệ
>99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
43%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
57%
82%
0%
18%
>99%
0%
0%
1%
87%
12%
56%
89
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
This is a Karthus runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Karthus.
Đặc quyền Then chốt
Thu Thập Hắc Ám
64%
36%
Rune Path Trend
Thu Thập Hắc Ám
Chuẩn Xác
13.1
59%
Thu Thập Hắc Ám
Chuẩn Xác
12.23
55%
Thu Thập Hắc Ám
Chuẩn Xác
12.22
75%