Bảng Ngọc Karthus
D
Jungle

Bảng Ngọc Karthus

Từ Chối Tử Thần
Tàn Phá
Q
Bức Tường Đau Đớn
W
Ô Uế
E
Khúc Cầu Hồn
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/0
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
11%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Chuẩn Xác as Karthus Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
0%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
100%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
96%
Vị Máu
3%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
0%
Poro Cảnh Giới
<1%
Thu Thập Nhãn Cầu
>99%
Thợ Săn Tham Lam
96%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
4%
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
69%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
31%
Offense
76%
Offense
<1%
Offense
25%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
85%
Flex
14%
81%
30