Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Vayne
S
Adc

Bảng Ngọc Vayne

Thợ Săn Bóng Đêm
Nhào Lộn
Q
Mũi Tên Bạc
W
Kết Án
E
Giờ Khắc Cuối Cùng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
27/16
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Vayne Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
>99%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
54%
Đắc Thắng
24%
Hiện Diện Trí Tuệ
21%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
84%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
16%
Nhát Chém Ân Huệ
51%
Đốn Hạ
49%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
>99%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
<1%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
<1%
Thợ Săn Tham Lam
98%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
2%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
78%
Flex
25%
90%
132