Bảng Ngọc Vayne
A
Adc

Bảng Ngọc Vayne

Thợ Săn Bóng Đêm
Nhào Lộn
Q
Mũi Tên Bạc
W
Kết Án
E
Giờ Khắc Cuối Cùng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
12/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Vayne Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
>99%
Nhịp Độ Chết Người
<1%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
46%
Đắc Thắng
42%
Hiện Diện Trí Tuệ
12%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
74%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
26%
Nhát Chém Ân Huệ
55%
Đốn Hạ
42%
Chốt Chặn Cuối Cùng
3%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
100%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
2%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
0%
Thợ Săn Tham Lam
97%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
1%
Offense
0%
Offense
99%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
97%
Flex
6%
85%
69