Bảng Ngọc Vayne
A
Adc

Bảng Ngọc Vayne

Thợ Săn Bóng Đêm
Nhào Lộn
Q
Mũi Tên Bạc
W
Kết Án
E
Giờ Khắc Cuối Cùng
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
9/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Vayne Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
10%
Nhịp Độ Chết Người
90%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
15%
Đắc Thắng
70%
Hiện Diện Trí Tuệ
15%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
50%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
50%
Nhát Chém Ân Huệ
38%
Đốn Hạ
45%
Chốt Chặn Cuối Cùng
18%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
95%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
3%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
5%
Thợ Săn Kho Báu
91%
Thợ Săn Tài Tình
4%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
1%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
92%
Flex
10%
66%
43