Bảng Ngọc Amumu
D
Adc

Bảng Ngọc Amumu

Cú Đập Nguyền Rủa
Quăng Dải Băng
Q
Tuyệt Vọng
W
Giận Dữ
E
Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

noRunesFoundWithUsedCriterias

Thử dùng các tiêu chí khác.