Bảng Ngọc Amumu
C
Sup

Bảng Ngọc Amumu

Cú Đập Nguyền Rủa
Quăng Dải Băng
Q
Tuyệt Vọng
W
Giận Dữ
E
Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
14/12
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Amumu Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
58%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
42%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
73%
Giao Hàng Bánh Quy
27%
Thấu Thị Vũ Trụ
57%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
43%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
23%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
17%
Ngọn Gió Thứ Hai
11%
Giáp Cốt
72%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
77%
Offense
70%
Offense
<1%
Offense
30%
Offense
35%
Flex
63%
Flex
2%
Defense
0%
Flex
90%
Flex
10%
44%
27