Bảng Ngọc Alistar
D
Sup

Bảng Ngọc Alistar

Tiếng Gầm Chiến Thắng
Nghiền Nát
Q
Bò Húc
W
Giày Xéo
E
Bất Khuất
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
3/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Alistar Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
90%
Sách Phép
10%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
97%
Bước Chân Màu Nhiệm
1%
Thời Điểm Hoàn Hảo
1%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
95%
Giao Hàng Bánh Quy
4%
Thấu Thị Vũ Trụ
92%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
8%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
29%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
31%
Giáp Cốt
67%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
2%
Kiên Cường
62%
Offense
8%
Offense
23%
Offense
70%
Offense
4%
Flex
45%
Flex
52%
Defense
<1%
Flex
82%
Flex
15%
68%
33