Bảng Ngọc Alistar
C
Sup

Bảng Ngọc Alistar

Tiếng Gầm Chiến Thắng
Nghiền Nát
Q
Bò Húc
W
Giày Xéo
E
Bất Khuất
R
Đỡ Đòn
Đỡ Đòn
30/34
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Alistar Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
>99%
Hộ Vệ
<1%
Tàn Phá Hủy Diệt
7%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
93%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
2%
Ngọn Gió Thứ Hai
33%
Giáp Cốt
65%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
93%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
97%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
35%
Giao Hàng Bánh Quy
5%
Thấu Thị Vũ Trụ
58%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
4%
Offense
27%
Offense
9%
Offense
63%
Offense
10%
Flex
49%
Flex
42%
Defense
1%
Flex
75%
Flex
23%
86%
141