Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Soraka
S
Sup

Bảng Ngọc Soraka

Cứu Rỗi
Vẫn Tinh
Q
Tinh Tú Hộ Mệnh
W
Điểm Phân Cực
E
Nguyện Ước
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
9/14
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Kiên Định as Soraka Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
97%
Thiên Thạch Bí Ẩn
3%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
81%
Áo Choàng Mây
19%
Thăng Tiến Sức Mạnh
75%
Mau Lẹ
20%
Tập Trung Tuyệt Đối
5%
Thiêu Rụi
70%
Thủy Thượng Phiêu
7%
Cuồng Phong Tích Tụ
23%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
2%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
12%
Ngọn Gió Thứ Hai
31%
Giáp Cốt
55%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
100%
Kiên Cường
0%
Offense
86%
Offense
0%
Offense
15%
Offense
82%
Flex
17%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
79%
Flex
21%
44%
30