Bảng Ngọc Soraka
A
Sup

Bảng Ngọc Soraka

Cứu Rỗi
Vẫn Tinh
Q
Tinh Tú Hộ Mệnh
W
Điểm Phân Cực
E
Nguyện Ước
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
3/7
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Kiên Định as Soraka Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
>99%
Thiên Thạch Bí Ẩn
<1%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
<1%
Dải Băng Năng Lượng
68%
Áo Choàng Mây
32%
Thăng Tiến Sức Mạnh
20%
Mau Lẹ
41%
Tập Trung Tuyệt Đối
40%
Thiêu Rụi
68%
Thủy Thượng Phiêu
<1%
Cuồng Phong Tích Tụ
32%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
20%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
14%
Ngọn Gió Thứ Hai
46%
Giáp Cốt
38%
Lan Tràn
5%
Tiếp Sức
77%
Kiên Cường
0%
Offense
52%
Offense
14%
Offense
35%
Offense
71%
Flex
16%
Flex
12%
Defense
3%
Flex
73%
Flex
24%
95%
33