Bảng Ngọc Soraka
B
Sup

Bảng Ngọc Soraka

Cứu Rỗi
Vẫn Tinh
Q
Tinh Tú Hộ Mệnh
W
Điểm Phân Cực
E
Nguyện Ước
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
30/31
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Soraka runes

Soraka Triệu Hồi Aery

Triệu Hồi Aery
Kiên Định
Triệu Hồi Aery
Hộ Vệ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
99%
Thiên Thạch Bí Ẩn
1%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
64%
Áo Choàng Mây
36%
Thăng Tiến Sức Mạnh
28%
Mau Lẹ
71%
Tập Trung Tuyệt Đối
1%
Thiêu Rụi
94%
Thủy Thượng Phiêu
<1%
Cuồng Phong Tích Tụ
6%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
1%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
3%
Ngọn Gió Thứ Hai
60%
Giáp Cốt
35%
Lan Tràn
<1%
Tiếp Sức
>99%
Kiên Cường
<1%
76%
13%
13%
82%
15%
3%
6%
76%
17%
84%
114
Ngọc Bổ Trợ
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Soraka runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Soraka.
Đặc quyền Then chốt
Triệu Hồi Aery
91%
Hộ Vệ
7%
Thiên Thạch Bí Ẩn
2%
Rune Path Trend
Triệu Hồi Aery
Kiên Định
13.1
87%
Triệu Hồi Aery
Kiên Định
12.23
74%
Triệu Hồi Aery
Kiên Định
12.22
76%