Bảng Ngọc Soraka
C
Sup

Bảng Ngọc Soraka

Cứu Rỗi
Vẫn Tinh
Q
Tinh Tú Hộ Mệnh
W
Điểm Phân Cực
E
Nguyện Ước
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
4/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Soraka Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
0%
Hộ Vệ
100%
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
100%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
38%
Ngọn Gió Thứ Hai
29%
Giáp Cốt
33%
Lan Tràn
12%
Tiếp Sức
87%
Kiên Cường
2%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
77%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
23%
Thấu Thị Vũ Trụ
94%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
6%
Offense
86%
Offense
2%
Offense
4%
Offense
38%
Flex
73%
Flex
4%
Defense
4%
Flex
22%
Flex
66%
39%
11