Bảng Ngọc Annie
D
Mid

Bảng Ngọc Annie

Hỏa Cuồng
Hỏa Cầu
Q
Thiêu Cháy
W
Khiên Lửa
E
Triệu Hồi: Tibbers
R
Pháp Sư
Pháp Sư
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Annie runes

Annie Sốc Điện

Sốc Điện
Pháp Thuật
Sốc Điện
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
100%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
67%
Vị Máu
33%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
33%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
67%
Thợ Săn Kho Báu
67%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
0%
Thợ Săn Tối Thượng
33%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
67%
Áo Choàng Mây
33%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
33%
Tập Trung Tuyệt Đối
33%
Thiêu Rụi
33%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
33%
67%
0%
100%
0%
0%
0%
67%
33%
60%
1
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Annie runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Annie.
Đặc quyền Then chốt
Sốc Điện
80%
Thú Săn Mồi
20%
Rune Path Trend
13.1
0%
12.23
0%
Sốc Điện
12.22
50%