Bảng Ngọc Olaf
B
Jungle

Bảng Ngọc Olaf

Điên Cuồng
Phóng Rìu
Q
Rìu Máu
W
Bổ Củi
E
Tận Thế Ragnarok
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
17/18
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Olaf Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
100%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
8%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
92%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
<1%
Bước Chân Màu Nhiệm
88%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
8%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
4%
Thấu Thị Vũ Trụ
33%
Vận Tốc Tiếp Cận
67%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
72%
Offense
28%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
3%
Flex
75%
Flex
23%
99%
120