Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Olaf
C
Jungle

Bảng Ngọc Olaf

Điên Cuồng
Phóng Rìu
Q
Rìu Máu
W
Bổ Củi
E
Tận Thế Ragnarok
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
17/14
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Olaf Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
96%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
4%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
3%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
97%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
93%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
7%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
26%
Vận Tốc Tiếp Cận
74%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
81%
Offense
19%
Offense
<1%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
2%
Flex
80%
Flex
19%
>99%
142