Bảng Ngọc Olaf
B
Top

Bảng Ngọc Olaf

Điên Cuồng
Phóng Rìu
Q
Nổi Khùng
W
Bổ Củi
E
Tận Thế Ragnarok
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
4/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
3%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Olaf Runes

1
2
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
88%
Hiện Diện Trí Tuệ
12%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
95%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
3%
Huyền Thoại: Hút Máu
2%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
12%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
90%
Thấu Thị Vũ Trụ
4%
Vận Tốc Tiếp Cận
93%
Thuốc Thời Gian
<1%
Offense
38%
Offense
64%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
15%
Flex
60%
Flex
25%
77%
71