Bảng Ngọc Olaf
B
Top

Bảng Ngọc Olaf

Điên Cuồng
Phóng Rìu
Q
Nổi Khùng
W
Bổ Củi
E
Tận Thế Ragnarok
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
16/14
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Olaf runes

Olaf Chinh Phục

Chinh Phục
Cảm Hứng
Chinh Phục
Cảm Hứng
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
2%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
97%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
99%
Hiện Diện Trí Tuệ
1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
99%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
1%
Nhát Chém Ân Huệ
0%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
100%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
4%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
96%
Thấu Thị Vũ Trụ
0%
Vận Tốc Tiếp Cận
>99%
Thuốc Thời Gian
0%
14%
86%
0%
>99%
<1%
0%
7%
71%
22%
98%
98
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Olaf runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Olaf.
Đặc quyền Then chốt
Chinh Phục
97%
Nhịp Độ Chết Người
2%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Rune Path Trend
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.22
97%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.21
93%
Chinh Phục
Cảm Hứng
12.20
82%