Bảng Ngọc Sivir
D
Adc

Bảng Ngọc Sivir

Bước Chân Thần Tốc
Gươm Boomerang
Q
Nảy Bật
W
Khiên Chống Phép
E
Săn Đuổi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
12/7
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Pháp Thuật as Sivir Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
97%
Bước Chân Thần Tốc
3%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
100%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
83%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
17%
Nhát Chém Ân Huệ
88%
Đốn Hạ
11%
Chốt Chặn Cuối Cùng
1%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
80%
Áo Choàng Mây
1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
<1%
Mau Lẹ
10%
Tập Trung Tuyệt Đối
10%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
98%
Offense
0%
Offense
>99%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
10%
Flex
77%
Flex
13%
62%
40