Bảng Ngọc Sivir
B
Adc

Bảng Ngọc Sivir

Bước Chân Thần Tốc
Gươm Boomerang
Q
Nảy Bật
W
Khiên Chống Phép
E
Săn Đuổi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
12/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Sivir Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
94%
Bước Chân Thần Tốc
6%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
1%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
99%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
100%
Nhát Chém Ân Huệ
58%
Đốn Hạ
42%
Chốt Chặn Cuối Cùng
<1%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
40%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
59%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
1%
Offense
0%
Offense
95%
Offense
0%
Offense
95%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
86%
Flex
23%
55%
45