Bảng Ngọc Sivir
C
Adc

Bảng Ngọc Sivir

Bước Chân Thần Tốc
Gươm Boomerang
Q
Nảy Bật
W
Khiên Chống Phép
E
Săn Đuổi
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
0/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Sivir Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
3%
Đắc Thắng
0%
Hiện Diện Trí Tuệ
97%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
0%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
0%
Huyền Thoại: Hút Máu
100%
Nhát Chém Ân Huệ
47%
Đốn Hạ
53%
Chốt Chặn Cuối Cùng
0%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
59%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
40%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
2%
Offense
0%
Offense
98%
Offense
0%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
81%
Flex
22%
56%
18