Bảng Ngọc Janna
B
Sup

Bảng Ngọc Janna

Thuận Gió
Gió Lốc
Q
Gió Tây
W
Mắt Bão
E
Gió Mùa
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
16/16
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Janna runes

Janna Nâng Cấp Băng Giá

Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
Nâng Cấp Băng Giá
Nâng Cấp Băng Giá
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
91%
Thời Điểm Hoàn Hảo
9%
Thị Trường Tương Lai
50%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
50%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
93%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
<1%
Giáp Cốt
6%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
>99%
Kiên Cường
0%
23%
31%
48%
94%
3%
<1%
6%
92%
<1%
77%
76
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Janna runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Janna.
Đặc quyền Then chốt
Nâng Cấp Băng Giá
94%
6%
<1%
Rune Path Trend
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
13.1
75%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.23
74%
Nâng Cấp Băng Giá
12.22
50%