Bảng Ngọc Janna
A
Sup

Bảng Ngọc Janna

Thuận Gió
Gió Lốc
Q
Gió Tây
W
Mắt Bão
E
Gió Mùa
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
3/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Áp Đảo as Janna Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
39%
Thiên Thạch Bí Ẩn
61%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
95%
Áo Choàng Mây
5%
Thăng Tiến Sức Mạnh
2%
Mau Lẹ
62%
Tập Trung Tuyệt Đối
36%
Thiêu Rụi
44%
Thủy Thượng Phiêu
5%
Cuồng Phong Tích Tụ
51%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
2%
Vị Máu
20%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
7%
Poro Cảnh Giới
33%
Thu Thập Nhãn Cầu
39%
Thợ Săn Tham Lam
0%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
98%
Thợ Săn Tối Thượng
2%
Offense
83%
Offense
0%
Offense
17%
Offense
80%
Flex
20%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
61%
Flex
40%
75%
12