Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Janna
B
Sup

Bảng Ngọc Janna

Thuận Gió
Gió Lốc
Q
Gió Tây
W
Mắt Bão
E
Gió Mùa
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
2/6
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Pháp Thuật + Áp Đảo as Janna Runes

1
2
3
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Triệu Hồi Aery
15%
Thiên Thạch Bí Ẩn
85%
Tăng Tốc Pha
0%
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
94%
Áo Choàng Mây
6%
Thăng Tiến Sức Mạnh
6%
Mau Lẹ
89%
Tập Trung Tuyệt Đối
6%
Thiêu Rụi
73%
Thủy Thượng Phiêu
21%
Cuồng Phong Tích Tụ
6%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
6%
Vị Máu
38%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
39%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
19%
Thợ Săn Tham Lam
<1%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
70%
Thợ Săn Tối Thượng
28%
Offense
76%
Offense
18%
Offense
6%
Offense
97%
Flex
2%
Flex
1%
Defense
0%
Flex
86%
Flex
14%
88%
19