Bảng Ngọc Janna
A
Sup

Bảng Ngọc Janna

Thuận Gió
Gió Lốc
Q
Gió Tây
W
Mắt Bão
E
Gió Mùa
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
1/4
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Janna Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
66%
Thời Điểm Hoàn Hảo
34%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
100%
Thấu Thị Vũ Trụ
100%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
0%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
74%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
0%
Ngọn Gió Thứ Hai
10%
Giáp Cốt
17%
Lan Tràn
0%
Tiếp Sức
98%
Kiên Cường
<1%
Offense
32%
Offense
0%
Offense
68%
Offense
96%
Flex
3%
Flex
<1%
Defense
38%
Flex
55%
Flex
7%
84%
27