Bảng Ngọc Hecarim
B
Jungle

Bảng Ngọc Hecarim

Đường Ra Trận
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Bóng Ma Kị Sĩ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
5/5
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Áp Đảo as Hecarim Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
49%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
51%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
58%
Đốn Hạ
<1%
Chốt Chặn Cuối Cùng
42%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
2%
Vị Máu
1%
Tác Động Bất Chợt
91%
Mắt Thây Ma
1%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
4%
Thợ Săn Tham Lam
96%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
3%
Offense
4%
Offense
95%
Offense
<1%
Offense
98%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
<1%
Flex
79%
Flex
22%
46%
27