Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Hecarim
B
Jungle

Bảng Ngọc Hecarim

Đường Ra Trận
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Bóng Ma Kị Sĩ
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
13/14
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Pháp Thuật as Hecarim Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
0%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
100%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
>99%
Hiện Diện Trí Tuệ
<1%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
10%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
90%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
28%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
72%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
0%
Áo Choàng Mây
65%
Thăng Tiến Sức Mạnh
0%
Mau Lẹ
91%
Tập Trung Tuyệt Đối
0%
Thiêu Rụi
0%
Thủy Thượng Phiêu
44%
Cuồng Phong Tích Tụ
0%
Offense
9%
Offense
91%
Offense
0%
Offense
100%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
0%
Flex
100%
Flex
0%
39%
38