Bảng Ngọc Warwick
D
Adc

Bảng Ngọc Warwick

Đói Khát
Cắn Xé
Q
Mùi Máu
W
Gầm Thét
E
Khóa Chết
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
0/0
Thắng/Thua
0%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm

noRunesFoundWithUsedCriterias

Thử dùng các tiêu chí khác.