Bảng Ngọc Warwick
B
Jungle

Bảng Ngọc Warwick

Đói Khát
Cắn Xé
Q
Mùi Máu
W
Gầm Thét
E
Khóa Chết
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
1/3
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Warwick runes

Warwick Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
Sẵn Sàng Tấn Công
Sẵn Sàng Tấn Công
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
0%
Nhịp Độ Chết Người
100%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
0%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
33%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
67%
Huyền Thoại: Hút Máu
0%
Nhát Chém Ân Huệ
67%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
33%
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
0%
Vị Máu
0%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
67%
Poro Cảnh Giới
0%
Thu Thập Nhãn Cầu
33%
Thợ Săn Kho Báu
0%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
33%
Thợ Săn Tối Thượng
67%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
67%
33%
0%
68%
10
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Áp Đảo
Áp Đảo
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
This is a Warwick runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Warwick.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
68%
Sẵn Sàng Tấn Công
32%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Áp Đảo
12.22
75%
Sẵn Sàng Tấn Công
12.21
100%
Sẵn Sàng Tấn Công
12.20
100%