Bảng Ngọc Kai'Sa
S
Adc

Bảng Ngọc Kai'Sa

Vỏ Bọc Cộng Sinh
Cơn Mưa Icathia
Q
Tia Truy Kích
W
Tích Tụ Năng Lượng
E
Bản Năng Sát Thủ
R
Xạ Thủ
Xạ Thủ
98/97
Thắng/Thua
4%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Kai'Sa runes

Kai'Sa Nhịp Độ Chết Người

Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
Nhịp Độ Chết Người
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
<1%
Nhịp Độ Chết Người
>99%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Chinh Phục
<1%
Hồi Máu Vượt Trội
<1%
Đắc Thắng
45%
Hiện Diện Trí Tuệ
54%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
13%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
<1%
Huyền Thoại: Hút Máu
87%
Nhát Chém Ân Huệ
52%
Đốn Hạ
37%
Chốt Chặn Cuối Cùng
11%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
90%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
<1%
Giao Hàng Bánh Quy
92%
Thấu Thị Vũ Trụ
19%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
0%
>99%
0%
>99%
0%
0%
2%
91%
8%
62%
395
Ngọc Bổ Trợ
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
Nhịp Độ Chết Người
Bước Chân Thần Tốc
Chinh Phục
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
This is a Kai'Sa runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Kai'Sa.
Đặc quyền Then chốt
Nhịp Độ Chết Người
90%
9%
Bước Chân Thần Tốc
<1%
Rune Path Trend
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.22
67%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.21
53%
Nhịp Độ Chết Người
Cảm Hứng
12.20
53%