Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Thresh
B
Sup

Bảng Ngọc Thresh

Đọa Đầy
Án Tử
Q
Con Đường Tăm Tối
W
Lưỡi Hái Xoáy
E
Đóng Hộp
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
27/28
Thắng/Thua
1%
Tỉ lệ bị chọn
24%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Thresh Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
42%
Hộ Vệ
58%
Tàn Phá Hủy Diệt
24%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
76%
Nện Khiên
<1%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
24%
Giáp Cốt
75%
Lan Tràn
7%
Tiếp Sức
<1%
Kiên Cường
92%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
18%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
32%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
20%
Giao Hàng Bánh Quy
59%
Thấu Thị Vũ Trụ
32%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
39%
Offense
48%
Offense
37%
Offense
18%
Offense
42%
Flex
29%
Flex
33%
Defense
2%
Flex
73%
Flex
18%
94%
187