Bảng Ngọc Thresh
C
Sup

Bảng Ngọc Thresh

Đọa Đầy
Án Tử
Q
Con Đường Tăm Tối
W
Lưỡi Hái Xoáy
E
Đóng Hộp
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
6/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm

Cảm Hứng + Kiên Định as Thresh Runes

1
2
3
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
92%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
8%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
52%
Giao Hàng Bánh Quy
48%
Thấu Thị Vũ Trụ
63%
Vận Tốc Tiếp Cận
2%
Thuốc Thời Gian
35%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
2%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
16%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
28%
Giáp Cốt
69%
Lan Tràn
13%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
71%
Offense
46%
Offense
46%
Offense
8%
Offense
41%
Flex
31%
Flex
28%
Defense
<1%
Flex
83%
Flex
16%
60%
30