Bảng Ngọc Thresh
A
Sup

Bảng Ngọc Thresh

Đọa Đầy
Án Tử
Q
Con Đường Tăm Tối
W
Lưỡi Hái Xoáy
E
Đóng Hộp
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
12/11
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Thresh runes

Thresh Nâng Cấp Băng Giá

Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
Dư Chấn
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
100%
Sách Phép
0%
Đòn Phủ Đầu
0%
Tốc Biến Ma Thuật
79%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
21%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
61%
Giao Hàng Bánh Quy
39%
Thấu Thị Vũ Trụ
86%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
14%
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
<1%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
5%
Nện Khiên
0%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
29%
Giáp Cốt
70%
Lan Tràn
5%
Tiếp Sức
0%
Kiên Cường
90%
50%
38%
12%
40%
27%
34%
<1%
89%
8%
64%
79
Ngọc Bổ Trợ
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Nâng Cấp Băng Giá
Sách Phép
Đòn Phủ Đầu
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
Kiên Định
Kiên Định
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
This is a Thresh runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Thresh.
Đặc quyền Then chốt
Nâng Cấp Băng Giá
71%
Dư Chấn
17%
Hộ Vệ
10%
Rune Path Trend
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.22
74%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.21
57%
Nâng Cấp Băng Giá
Kiên Định
12.20
79%