Bảng Ngọc Thresh
S
Sup

Bảng Ngọc Thresh

Đọa Đầy
Án Tử
Q
Con Đường Tăm Tối
W
Lưỡi Hái Xoáy
E
Đóng Hộp
R
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
25/17
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
35%
Tỉ lệ bị cấm

Kiên Định + Cảm Hứng as Thresh Runes

1
2
3
Kiên Định
Kiên Định
Quyền Năng Bất Diệt
0%
Dư Chấn
24%
Hộ Vệ
76%
Tàn Phá Hủy Diệt
15%
Suối Nguồn Sinh Mệnh
79%
Nện Khiên
6%
Kiểm Soát Điều Kiện
<1%
Ngọn Gió Thứ Hai
32%
Giáp Cốt
68%
Lan Tràn
6%
Tiếp Sức
4%
Kiên Cường
90%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
11%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
18%
Thị Trường Tương Lai
<1%
Máy Dọn Lính
12%
Giao Hàng Bánh Quy
76%
Thấu Thị Vũ Trụ
39%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
44%
Offense
39%
Offense
42%
Offense
19%
Offense
35%
Flex
39%
Flex
30%
Defense
<1%
Flex
72%
Flex
23%
96%
206