Bảng Ngọc Bel'Veth
S
Jungle

Bảng Ngọc Bel'Veth

Sắc Tím Đồng Hóa
Cú Lướt Hư Không
Q
Khe Nứt Dị Giới
W
Uy Quyền Nữ Chúa
E
Chân Diện Hư Vô
R
Đấu Sĩ
Đấu Sĩ
52/63
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
55%
Tỉ lệ bị cấm

Chuẩn Xác + Cảm Hứng as Bel'Veth Runes

1
2
3
Chuẩn Xác
Chuẩn Xác
Sẵn Sàng Tấn Công
2%
Nhịp Độ Chết Người
3%
Bước Chân Thần Tốc
0%
Chinh Phục
95%
Hồi Máu Vượt Trội
0%
Đắc Thắng
100%
Hiện Diện Trí Tuệ
0%
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
48%
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
51%
Huyền Thoại: Hút Máu
<1%
Nhát Chém Ân Huệ
58%
Đốn Hạ
0%
Chốt Chặn Cuối Cùng
42%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
>99%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
1%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
0%
Thấu Thị Vũ Trụ
>99%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
0%
Offense
6%
Offense
94%
Offense
0%
Offense
97%
Flex
0%
Flex
0%
Defense
18%
Flex
81%
Flex
4%
85%
261