Bảng Ngọc Vex
D
Mid

Bảng Ngọc Vex

Buồn Bực
Sóng U Sầu
Q
Chỗ Này Của Ta!
W
Nỗi Buồn Lan Tỏa
E
Bóng Đen Đoạt Mệnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
2/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
2%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Vex Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
100%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
0%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
6%
Vị Máu
94%
Tác Động Bất Chợt
0%
Mắt Thây Ma
21%
Poro Cảnh Giới
4%
Thu Thập Nhãn Cầu
75%
Thợ Săn Kho Báu
15%
Thợ Săn Tài Tình
5%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
79%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
0%
Thời Điểm Hoàn Hảo
<1%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
24%
Giao Hàng Bánh Quy
76%
Thấu Thị Vũ Trụ
12%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
88%
Offense
5%
Offense
95%
Offense
0%
Offense
>99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
8%
Flex
29%
Flex
64%
93%
58