Bảng Ngọc Vex
A
Mid

Bảng Ngọc Vex

Buồn Bực
Sóng U Sầu
Q
Chỗ Này Của Ta!
W
Nỗi Buồn Lan Tỏa
E
Bóng Đen Đoạt Mệnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
15/13
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm
Distribution of Vex runes

Vex Sốc Điện

Sốc Điện
Pháp Thuật
Sốc Điện
Pháp Thuật
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
96%
Thú Săn Mồi
0%
Thu Thập Hắc Ám
4%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
2%
Vị Máu
97%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
2%
Poro Cảnh Giới
11%
Thu Thập Nhãn Cầu
87%
Thợ Săn Kho Báu
44%
Thợ Săn Tài Tình
0%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
55%
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
0%
Dải Băng Năng Lượng
83%
Áo Choàng Mây
<1%
Thăng Tiến Sức Mạnh
19%
Mau Lẹ
0%
Tập Trung Tuyệt Đối
7%
Thiêu Rụi
83%
Thủy Thượng Phiêu
0%
Cuồng Phong Tích Tụ
8%
6%
94%
0%
100%
0%
0%
<1%
33%
66%
53%
49
Ngọc Bổ Trợ
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Kho Báu
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Pháp Thuật
Pháp Thuật
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
This is a Vex runes set, which fits very well. To complement the selected runes you should visit Lên đồ Vex.
Đặc quyền Then chốt
Sốc Điện
90%
6%
Thu Thập Hắc Ám
2%
Rune Path Trend
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.22
61%
Sốc Điện
12.21
48%
Sốc Điện
Pháp Thuật
12.20
43%