Check out our new Worlds 2021 page! Find current rankings, statistics, latest matches and much more ...
Bảng Ngọc Vex
S
Mid

Bảng Ngọc Vex

Buồn Bực
Sóng U Sầu
Q
Chỗ Này Của Ta!
W
Nỗi Buồn Lan Tỏa
E
Bóng Đen Đoạt Mệnh
R
Pháp Sư
Pháp Sư
11/11
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
40%
Tỉ lệ bị cấm

Áp Đảo + Cảm Hứng as Vex Runes

1
2
3
Áp Đảo
Áp Đảo
Sốc Điện
95%
Thú Săn Mồi
2%
Thu Thập Hắc Ám
3%
Mưa Kiếm
0%
Phát Bắn Đơn Giản
3%
Vị Máu
97%
Tác Động Bất Chợt
<1%
Mắt Thây Ma
<1%
Poro Cảnh Giới
10%
Thu Thập Nhãn Cầu
90%
Thợ Săn Tham Lam
19%
Thợ Săn Tài Tình
3%
Thợ Săn Tàn Nhẫn
<1%
Thợ Săn Tối Thượng
77%
Cảm Hứng
Cảm Hứng
Tốc Biến Ma Thuật
0%
Bước Chân Màu Nhiệm
2%
Thời Điểm Hoàn Hảo
0%
Thị Trường Tương Lai
0%
Máy Dọn Lính
0%
Giao Hàng Bánh Quy
>99%
Thấu Thị Vũ Trụ
5%
Vận Tốc Tiếp Cận
0%
Thuốc Thời Gian
94%
Offense
3%
Offense
97%
Offense
0%
Offense
99%
Flex
0%
Flex
<1%
Defense
0%
Flex
35%
Flex
66%
61%
74